Spring naar content

Over Bernita


beskes@agora.nl / 06 12 07 40 72

Verbinden en bewustwording door communicatie

Communicatie betekent voor mij: verbinden. Mensen en groepen van divers pluimage bij elkaar brengen, vanuit gezamenlijke doelen en waarden, met respect voor elkaars verschillen.
Hoe verschillend we ook zijn, er is altijd wel iets te vinden dat ons bindt. Een levensverhaal, de liefde voor kunst, de liefde voor dieren en de natuur, een voetbalclub of muziek.
Om die verbinding te vinden moeten we in contact zijn met elkaar, met elkaar praten, elkaar (leren) kennen. Met respect voor waar we elkaar niet in kunnen vinden.

De core business van Agora is verbinden: Het bij elkaar brengen van zorg en het sociaal domein rondom de ondersteuning en zorg van mensen die niet meer beter worden en kwetsbare ouderen.
Ik heb gezien en ook ervaren dat ziek zijn, met of zonder uitzicht op beter worden, ertoe kan leiden dat je anders tegen dingen aankijkt. Tegen het leven, je relatie, je werk. Dat er andere vragen en behoeftes ontstaan als leven (of kwaliteit van leven) geen vanzelfsprekendheid meer is.

Ik draag er graag een steentje aan bij dat iedereen bewuste keuzes kan en mag maken, juist in de laatste fase van het leven, als tijd kostbaar is.

Communicatie bij Agora betekent ook: bijdragen aan bewustwording. Zodat de diverse zorgprofessionals zich realiseren dat de vragen en behoeftes van mensen in de palliatieve fase verder gaan dan alleen de zorg voor het zieke lijf. Dat er ook aandacht moet zijn voor zingeving, voor psychische weerbaarheid of voor heel praktische zaken als financiën en hulpmiddelen. De vier dimensies van de palliatieve benadering dus.

Een zinvol leven. Kwaliteit van leven. Het betekent voor iedereen iets anders, vanuit persoonlijke wensen, mogelijkheden en overtuigingen.
Ik draag er graag een steentje aan bij dat iedereen bewuste keuzes kan en mag maken, juist in de laatste fase van het leven, als tijd kostbaar is.

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert:

  1. Zingeving in actie! – Alpe d’HuZes
  2. Inspirerende levenslessen van een moedige jongeman in zijn laatste levensfase – 11 Lessen voor een leuker leven
  3. De vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en zingeving – De Palliatieve benadering