Spring naar content

Over Iris


ivanbennekom@agora.nl / 06 51 92 32 34

In juni 2022 is Iris van Bennekom gestart als nieuwe bestuurder bij Agora. Iris heeft ruime ervaring in de zorg, als bestuurder in de langdurige zorg (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Verstandelijke Gehandicaptenzorg), bij VWS als directeur Langdurige Zorg en als landelijk boegbeeld van het patiëntenperspectief. Vanuit deze functies is zij ook al vele jaren betrokken bij Agora.  

In mijn hele loopbaan speelt palliatieve zorg een grote rol. In elke functie is het een belangrijk onderwerp voor me geweest. En hoewel we al veel bereikt hebben op het gebied van palliatieve zorg, is het zeker niet eenvoudig om er altijd goed invulling aan te geven. Na vele jaren bestuurder geweest te zijn in de langdurige zorg op regionaal niveau, en daarvoor ook landelijk, wil ik nu de brug slaan tussen het beleid en de praktijk. 

De palliatieve zorg is enorm in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de kennis die we ontwikkelen en nieuwe inzichten die we opdoen over behoeften van mensen met een ongeneeslijke ziekte vanuit verschillende dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en zingeving. Deze integrale benadering vraagt aandacht van diverse ondersteuners in de zorg én het sociaal domein, evenals goede lokale samenwerking. Het gaat daarbij om het verbinden van de verschillende gezichtspunten op de palliatieve zorg, met als enig doel om kwaliteit van leven te realiseren voor alle mensen in de palliatieve levensfase die past bij hun individuele wensen en waarden, zodat zij zich echt gezien en gehoord voelen. 

De komende jaren gaan we ons nog meer richten op palliatieve zorg binnen het sociaal domein en het verbinden van partijen rond zorg, welzijn en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Een fase die soms heel kort, maar ook jaren kan duren. Er is dus geen eenduidig ‘recept’ voor de juiste, passende zorg en ondersteuning in deze fase. Het is altijd maatwerk- en dat komt uit vele bronnen. Binnen de zorg zelf hebben we al te maken met onder meer specialistische zorg, huisartsen, hospices, wijkzorg. En ook met informele zorg van mantelzorgers, ouderenadviseurs en vrijwilligers. Een zeer waardevolle en nieuwe discipline waar ook Agora voor heeft gepleit, de geestelijke verzorging, heeft inmiddels een belangrijke rol in de directe zorg en ondersteuning voor thuiswonenden. 

Daarnaast zijn er vele instanties die randvoorwaardelijk natuurlijk heel belangrijk zijn, zoals werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten. Allemaal partijen die elkaar nog niet altijd vanzelfsprekend vinden. Ze kennen elkaar vaak niet, functioneren in andere systemen en spreken ook dikwijls een andere taal. Samen kunnen zij echter het verschil maken en invulling geven aan kwaliteit van leven. Agora kan deze verbinding maken met bewustwording, kennisdeling en nieuwe samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld in onze proeftuinen, waar we laten zien wat dit oplevert voor alle betrokkenen, met name voor de mensen in de palliatieve fase. Daar ligt de uitdaging.

Deze functie bij Agora, de kennis- en ontwikkelorganisatie die zich richt op het verbinden van de palliatieve (zorg-)benadering en het sociaal domein, is dus een prachtige kans. Het is een eer dat ik hieraan mag gaan werken met de medewerkers en samenwerkingspartners van Agora.”