Spring naar content
Management Agora / Penvoerder onderwijsplan
Els Hekstra

Over Els


ehekstra@agora.nl / 06 30 10 01 52

Het is mijn doel te zorgen dat de juiste mensen bij Agora op de juiste plek zitten, zodat we samen en door de inzet van de juiste middelen de meeste impact hebben.

Processen aansturen

Als manager interne zaken, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, mag ik samen met de Bestuurder interne processen aansturen. Ik geloof dat mensen alleen tot hun recht komen in de relatie tot de ander. Samen kun je toppen beklimmen, maar er zijn ook dalen en dan moet je elkaar vasthouden. Dat geldt voor de palliatieve fase, maar ook voor de samenwerking binnen ons team.

Ik wil collega’s in hun kracht zetten

Als manager interne zaken wil ik collega’s in hun kracht zetten. Ik ben heel trots op de veelzijdigheid en deskundigheid binnen het team en de manier waarop we met elkaar veel voor elkaar krijgen.
Ook ben ik binnen Agora aanspreekpunt en penvoerder van het Onderwijsproject Geestelijke Verzorging Thuis. Zingeving is binnen de zorg en het sociaal domein belangrijk. In de programmering en inrichting van onderwijs, zowel binnen opleidingen als binnen de bij- en nascholing, is nog veel nodig om zingeving de aandacht te geven die het verdient.

Coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE)

In 2018 ben ik gestart als Projectleider van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE) waar Agora als penvoerder, samen met andere partijen, burgers wil uitdagen en stimuleren eerder na te denken over de laatste levensfase. In 2022 is de Coalitie ontbonden, maar de website is er nog met veel informatie om in gesprek te gaan. 

Ik wil afsluiten met een wijsheid door te geven:  

If you don’t make time for your wellness ,
you will be forced to make time for your illness.

Read that again.

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert: