Spring naar content
Projectleider VBE en Management Agora
Els Hekstra

Over Els


ehekstra@agora.nl / 06 30 10 01 52

Ambitie

Het is mijn doel te zorgen dat de juiste mensen bij Agora op de juiste plek zitten zodat we samen en door de inzet van de juiste middelen de meeste impact hebben. Als manager Interne Zaken mag ik samen met de Bestuurder interne processen aansturen. Ik geloof dat mensen alleen tot hun recht komen in de relatie tot de ander. Samen kun je toppen beklimmen, maar er zijn ook dalen en dan moet je elkaar vasthouden. Dat geldt voor de palliatieve fase, maar ook voor de samenwerking binnen ons team.

Samen kun je toppen beklimmen, maar er zijn ook dalen en dan moet je elkaar vasthouden

Ik werk op dit moment aan…

Als Projectleider van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE) probeer ik de acht coalitiepartners verbonden te houden rond het thema Léven tot het einde. Agora is penvoerder van de coalitie. Het doel van dit brede samenwerkingsverband is burgers uit te dagen en te stimuleren  eerder na te denken over de laatste levensfase. Veel is al in de steigers gezet maar het is een kwestie van blijven bouwen, daar zet ik graag mijn schouders onder.

Als manager Interne zaken wil ik collega’s in hun kracht zetten zodat we optimaal samen werken aan de missie van Agora. Ik ben heel trots op de veelzijdigheid en deskundigheid binnen het team en de manier waarop we met elkaar veel voor elkaar krijgen.

Recente projecten

Zelf heb ik ervaren dat je best een drempel over moet om het gesprek over je laatste levensfase aan te gaan. Maar ik heb ook gezien dat het veel oplevert als je het toch doet. Dat ervaren veel mensen zo. Vanuit de coalitie VBE helpen we hier actief bij, onder andere via www.ikwilmetjepraten.nu.

Ben je geen prater dan werkt schrijven soms beter.

Meer lezen

  1. De coalitie Van Betekenis tot het Einde stimuleert aandacht voor de laatste fase
  2. Agora, al 18 jaar op de bres voor de palliatieve benadering
  3. Trots op ‘mijn’ Agora-team