Spring naar content
Onderzoeker Community Care
Trudy Schutter

Over Trudy


"Maak ook verbinding met de informele zorg en de sociale leefomgeving van mensen met een ongeneeslijke aandoening."

In 2014, terwijl ik bezig was af te studeren voor een master Beleid & Management van de zorg, ging ik werken als beleids- en projectmedewerker in de palliatieve zorg. Via dat werk raakte ik vertrouwd met wat palliatieve zorg is. Een fantastische baan, maar ook één waarbij ik vrijwel altijd op afstand was van waar ‘het echt gebeurde’.

Al eerder was ik afgestudeerd als geestelijk verzorger. Toen ik kon gaan werken als geestelijk verzorger voor een project in de thuiszorg, greep ik deze kans met beide handen aan. Via dit werk kreeg ik van dichtbij een inkijkje in het leven van mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun sociale context.

Er is relatief veel aandacht voor de samenwerking van zorgprofessionals rondom mensen met een ongeneeslijke aandoening – veel minder aandacht is er voor de verbinding met de informele zorg en/of de sociale leefomgeving van iemand. Denk hierbij aan de verbinding met familieleden, vrienden, collega’s, buren, een kerkgemeenschap, sportclub en/of vrijwilligers.

Per maart 2020 ben ik als onderzoeker verbonden aan Agora en werk hierbij samen met het Centrum voor pijn en palliatieve geneeskunde van het Radboud UMC. Ik zal onderzoek doen naar de verbinding tussen zorg en het sociale/publieke domein. Binnen Agora is dit geplaatst in de programmalijn ‘perspectiefverbreding palliatieve zorg naar de sociale leefomgeving van de burger’.