Spring naar content
Onderzoeker sociale dimensie palliatieve zorg
Trudy Schutter

Over Trudy


tschutter@agora.nl / 06 30 78 41 54

Ambitie

Chronische ziektes, kwetsbaarheid, afhankelijkheid en sterfelijkheid zijn onderdeel van ons leven. Het is een goede ontwikkeling dat palliatieve zorg steeds vaker vroegtijdig wordt ingezet en niet pas wanneer iemand in de laatste uren, dagen of weken van zijn leven is.

Ik ben als onderzoeker aan Agora verbonden en ben geboeid door de vraag hoe wij als samenleving omgaan met het feit dat we sterfelijk en kwetsbaar zijn. Hoe en waarom zorgen wij voor elkaar (in de laatste levensfase)? En dan met name: hoe is dat georganiseerd in zorg en welzijn? Hoe werken professionals en vrijwilligers uit verschillende domeinen samen? Wat zijn mogelijkheden om dat nog beter te doen? Via mijn onderzoek hoop ik inzicht te krijgen in de sociale dimensie van palliatieve zorg, om er daarmee aan bij te dragen dat mensen in de palliatieve fase de sociale ondersteuning kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Mijn onderzoek is verbonden aan de afdeling pijn en palliatieve geneeskunde van het Radboud UMC en wordt begeleid door prof. dr. K.C.P. Vissers en dr. G.J. Hasselaar.

Als geestelijk verzorger heb ik aan den lijve ondervonden hoe waardevol het kan zijn om vanuit verschillende disciplines samen te werken

Recente projecten

Voordat ik als onderzoeker bij Agora begon heb ik gewerkt als beleidsmedewerker in de palliatieve zorg en als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Als geestelijk verzorger werkte ik onder meer voor het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’, in de thuiszorg van Rotterdam.

Als geestelijk verzorger bij PaTz-groepen heb ik aan den lijve ondervonden hoe waardevol het kan zijn om vanuit verschillende disciplines samen te werken. De PaTz-methodiek zou wat mij betreft mogen worden uitgebreid met het sociaal domein en ook gericht moeten zijn op kwetsbare ouderen. Zo’n samenwerking als bij PaTz leidt echt tot verschil in kwaliteit van ondersteuning van mensen in de palliatieve fase.

Eén van de mooiste dingen in mijn werk als beleidsmedewerker in de palliatieve zorg was het meekijken en -denken met een project over beeldende begeleiding in de hospicezorg. De unieke ‘taal’ die beeldende begeleiding biedt om je uit te kunnen drukken kan ook in de thuissituatie een waardevolle vorm van begeleiding zijn.

  1. Blog: Wie heeft er oog voor sociale ondersteuning in de laatste levensfase?
  2. Vijf infographics als instrument voor professionals op het gebied van de palliatieve benadering
  3. Scholing palliatieve zorg voor sociaal werkers bij BPSW
  4. Inaugurele rede van prof. dr. Kris C.P. Vissers