Spring naar content
Filters:
De Wmo-consulent is een belangrijke schakel in goede samenwerking tussen zorg en welzijn. Maar hoe werken Wmo-consulenten eigenlijk?
In dit artikel delen we onze visie op onze nieuwe opdracht en een aantal activiteiten waar we ook jouw input bij kunnen gebruiken.
Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Vijf mooie praktijkvoorbeelden op een rij.
In gemeenten bieden veel professionals en vrijwilligers ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. Van huisartsen tot Wmo-consulenten en van sociaal werkers tot de thuiszorg. Hoe zorg je dat deze professionals – elk vanuit hun eigen complexe regelgeving – soepeler gaan samenwerken?
Als je palliatieve zorg krijgt, kun je in sommige gevallen via de gemeente of de lokale welzijnsorganisatie extra ondersteuning krijgen. Hoe regel je dat?
Op 2 oktober 2019 organiseerde Agora in samenwerking met Bender de workshop ‘Palliatief, maar nog lang niet terminaal: de rol van de Wmo-consulent’.
Palliatieve ondersteuning aan volwassenen en kinderen in de laatste levensfase heeft veel baat bij een goede samenwerking tussen de vele professionals en vrijwilligers die hier een rol in spelen. Hoe organiseer je dat?
Wat maakt de samenwerking tussen zorg en welzijn in het zorgmodel SamenOud zo succesvol voor het welbevinden van thuiswonende ouderen?
Ik ontmoet twee wijkverpleegkundigen met hart voor palliatieve zorg. Monique Thoma, door de wol geverfd, en Anke Oedzes, jong en leergierig. “Hoe geven zij vorm aan palliatieve zorg in de wijk?”
Marike Koelé, Wmo-consulent bij Bender, volgde onlangs een workshop van Agora over palliatieve ondersteuning. Haar grootste inzicht: “We komen in ons werk wel degelijk veel mensen in de laatste levensfase tegen.”