Spring naar content

Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht?

8 juni 2020

Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg. Hiermee kun je in één oogopslag zien waar je terecht kunt wanneer iemand zingevingsvragen heeft.

In de palliatieve fase beseffen mensen dat ze in de laatste fase van hun leven zitten. Dat wil niet zeggen dat ze (al) terminaal zijn. Aan het begin van deze fase hebben ze nauwe contacten met hun huisarts, (wijk)verpleging en natuurlijk met hun naaste familie. En in die periode kunnen veel zingevingsvragen opkomen.

Infographic Zingeving

Het is goed om te weten dat er in de lokale gemeenschap kundige vrijwilligers en professionals zijn op wie zij een beroep kunnen doen. De infographic laat daarom de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de POH-GGz en de (wijk)verpleging.

In één oogopslag

Je ziet in één oogopslag wie er allemaal een stukje mee kunnen lopen op het levenspad van iemand die een ongeneeslijk aandoening heeft. Daarnaast is ook te zien bij wie ze met welke vragen terecht kunnen.

Met deze infographic wil Agora alle vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociale domein stimuleren het gesprek over zingeving te starten. Zingeving is, naast de fysieke, sociale en psychologische, één van de vier dimensies die in een mensenleven steeds naar boven komen. Bij de zorg voor mensen met een ongeneeslijke aandoening pleit Agora voor de palliatieve benadering. In deze benadering komen alle vier de dimensies aan bod.

Geestelijke Verzorging Thuis

Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62