Spring naar content

Zoeken

Domeinen

Type

Dimensies

Datum

Filters:
‘Buiten kerk en moskee’ heet het rapport waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau een trilogie voltooit over de gelovigheid van christenen en moslims. Ook atheïsten, agnosten en volgers van allerhande spiritualiteit zijn op zoek naar waarden en betekenisgeving.
De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (RVS) brengt vandaag een advies uit over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal volgen.
“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit onderzoek.
Wat hebben artsen in opleiding nodig om makkelijker te kunnen praten over de dood? In opdracht van Agora onderzochten studenten van het Erasmus MC in Rotterdam deze vraag. We delen hun bevindingen.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Palliatieve ondersteuning kan kort of langdurig zijn, van dagen tot maanden en zelfs jaren.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Wie zie je in deze strip? Een vader in de bloei van zijn leven? Of iemand in de palliatieve fase?
De infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg’ geeft een overzichtelijk beeld van spelers in de palliatieve zorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau.