Spring naar content

Film ‘Leven met Parkinson – Het verhaal van Peter en Anita’ voor professionals en vrijwilligers

11 april 2023

Peter is 66 jaar en heeft een ongeneeslijke ziekte. Hij heeft de hersenziekte Parkinson. De ziekte heeft invloed op het leven van Peter en zijn vrouw Anita. In deze korte film laten we zien hoe Peter en Anita omgaan met de ziekte van Peter en het feit dat hij steeds meer moet inleveren. Bij de film hoort een handleiding om deze film te bekijken en na te bespreken met professionals en vrijwilligers.

Wat zie je in de film

Peter is 66 jaar en heeft de ziekte Parkinson. De ziekte openbaarde zich toen Peter 49 jaar oud was. De eerste symptomen waren trillen. De ziekte heeft zich verder ontwikkeld en Peter moest stoppen met werken. Zijn vrouw Anita besloot eerder te stoppen met werken, om zo lang mogelijk met Peter te kunnen genieten van het leven, nu hij nog enigszins mobiel is. Peter en Anita vertellen hoe zij omgaan met de ziekte van Peter. De rol van Anita als echtgenote en mantelzorger wordt duidelijk belicht. De film duurt 8 minuten. 

Werken op basis van persona’s

De film van Peter en Anita sluit aan bij één van de persona’s die Agora eerder ontwikkelde om meer inzicht te geven in wat het betekent om te leven met een ongeneeslijke aandoening. Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Van wie krijg je hulp, wat zijn daarin knelpunten? Waarover maak je je zorgen? Denk je wel eens over je levenseinde na? Deze vragen stelde Agora aan 4 mensen met een ongeneeslijke aandoening. Hier vind je hun verhalen, in de vorm van persona’s.

De film laat zien dat mensen met een ongeneeslijk ziekte méér zijn dan alleen patiënt. Dit stimuleert de kijker om te reflecteren op de vier verschillende dimensies van ondersteuning: fysiek, sociaal, spiritueel en psychologisch.

Voor wie is de film bedoeld

We hebben de film speciaal gemaakt voor:

 • Zorgprofessionals, bijvoorbeeld wijk- of specialistisch verpleegkundigen, huisartsen, POH-ers.
 • Professionals in het sociaal domein, bijvoorbeeld wijkteams, sociaal werkers, Wmo-consulenten, ouderenadviseurs, mantelzorgconsulenten, cliëntondersteuners.
 • Vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld afdelingen van ouderenbonden, kerkelijke gemeenten, buurtinitiatieven, migrantenorganisaties. 

Handleiding bij de film

Bij de film hoort ook een handleiding, met meer achtergrondinformatie, tips en een reeks vragen die je jezelf of een groep kunt stellen tijdens een nabespreking, na het bekijken van de film.

Voorbeeldvragen voor de zorg:

 • Wat weet je over het leven van je patiënt/cliënt? 
 • Wat weet je van het ondersteuningsaanbod in die andere dimensies? 
 • Welke succeservaringen heb je met het verbinden van verschillende dimensies? 

Voorbeeldvragen voor het sociaal domein 

 • Kom je in je werk ook Peters en Anita’s tegen? 
 • Ben je ervan bewust dat Peter ongeneeslijk ziek is en daarmee in de palliatieve fase is?
 • Met welke organisaties kun je samenwerken rondom Peter en Anita?

Voorbeeldvragen voor vrijwilligers:

 • Misschien herken je ook dingen van Peter en Anita bij jezelf of bij een naaste?
 • Welke vragen zou je aan Peter willen stellen? En welke aan Anita?
 • Hoe zou jij van betekenis kunnen zijn voor Peter en Anita?

Ondersteuning van Agora

Wil je de film ook inzetten? En wil je ondersteuning van Agora bij een themabijeenkomst of workshop? Neem dan contact met ons op via info@agora.nl of 030 65758 98.

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74