Spring naar content

Tag: Geestelijke Verzorging Thuis

Meer over het project Geestelijke Verzorging Thuis

In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
In het Kenniscafé Geestelijke Verzorging Thuis, donderdag 25 januari online via 1SociaalDomein, werd kennis gedeeld, werden onderling ervaringen uitgewisseld en werd met trots gekeken naar de ontwikkeling in vijf jaar van GV Thuis VerZorgers (VGVZ) en Agora. Naast informatie over de stand van zaken naar aanleiding van de evaluatie en de kamerbrief, hield Luis Kaserer, geestelijk verzorger in GV Thuis, een betoog over zijn inzet.
In samenwerking met de Werkveldraad GV Thuis van de VGVZ, organiseert Agora/GV Thuis op donderdagavond 25 januari 2024 een online Kennis Café GV Thuis via het online channel Palliatieve benadering van Agora op 1Sociaal Domein. Geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in GV Thuis, coördinatoren van de Centra voor Levensvragen, de bestuurders van vSCL en andere professionals die samenwerken met geestelijk verzorgers zijn van harte welkom deel te nemen en mee te praten. Dit Kennis Café is tevens een opmaat naar een fysieke bijeenkomst op 12 april in het Bartholomeushuis in Utrecht.
Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.
Geestelijke verzorging thuis is in opkomst. En terecht. Maar wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? En hoe kunnen nog meer mensen daarvan profiteren? De drie PLOEG-onderzoeken werpen licht op die materie en zorgen ook voor een verwijstool.
Op 13 april organiseerde Agora een online bijeenkomst met Samen Ouder Worden en STEM over het omgaan met levensvragen bij ouderen.
Meneer De Pauw is boos omdat hij door zijn nierproblemen en chronische buikpijn alleen maar thuis zit. ‘Waarom overkomt me dit?’ Hij reageert zich af op zijn vrouw. Wijkverpleegkundige Sanne Lavrijsen schakelt een geestelijk verzorger in.
‘Mensen op de ‘werkvloer’, dicht bij het proces, hebben de beste ideeën. Laten we luisteren naar de praktijk om hun verhaal verder te kunnen vertellen.’ Onder dit motto organiseert Agora drie masterclasses. We trappen af met 'Zingeving in het sociaal domein'.
Rotterdam begon met de aanpak van eenzaamheid. Ouderen staan er vaak alleen voor. Dan is aandacht voor het geestelijk welzijn van belang.
In de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met zingevingsvragen?’ vertelt Jannie Oskam over de meerwaarde van gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je nog hebt.’