Spring naar content

Tag: knelpunten

Vanuit de overheid is actie nodig om palliatieve zorg nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen. Dat is één van de inzichten die 27 juni '23 aan de orde kwamen tijdens de webinar over het onderzoeksrapport 'Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk', van Agora en jb Lorenz.
In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is die zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze bereikbaar en beschikbaar.