Spring naar content

Agora treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

16 februari 2021

Agora treedt toe tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Op 2 februari verwelkomde de Algemene Leden Vergadering van PZNL Agora van harte. Agora en PZNL zetten zich in om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren en samenwerking in de zorg en het sociale en publieke domein te bevorderen. Met de palliatieve benadering wil Agora nog beter aansluiten bij de behoeften en waarden van mensen die het levenseinde onder ogen zien en hun naasten.

Léven tot het einde

Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Net als PZNL wil Agora dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Clémence Ross, directeur Agora: “Agora heeft vanouds de rol van verbinder. We brengen onze netwerken en onze kennis van de lokale gemeenschap nu mee in dit samenwerkingsverband. Plus de voorbeelden uit de praktijk van de zorg én het sociaal domein die wij verzamelen en delen. Daarmee kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan PZNL. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen in samenwerking nog beter voor elkaar kunnen krijgen waar het echt om gaat: aandacht voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar door ouderdom en die zoeken naar waardigheid en een goede, zinvolle betekenis van hun leven.”

Agora voegt een nieuwe diversiteit toe met haar profiel in het sociale domein

Saskia Teunissen

Samen werken aan palliatieve zorg

“PZNL is enorm blij met Agora als nieuw lid van de coöperatie. Sinds de vroege jaren 2000 is Agora een verbinder geweest voor burgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers op tal van thema’s in de palliatieve zorg. Agora voegt een nieuwe diversiteit toe met haar profiel in het sociale domein, en inspireert daarmee de leden in werken aan onze opdracht om palliatieve zorg te integreren in de reguliere gezondheidszorg,” aldus PZNL-bestuurder Saskia Teunissen. “Bevordering van de nog nieuwe samenwerking tussen zorg en het sociale en publieke domein, daar waar de patiënt en naasten leven, komt hoog op de agenda.“

De komende periode werken PZNL en Agora de samenwerkingsthema’s nader uit. In ieder geval gaan wij ons samen richten op:

  • Het laden van het Kwaliteitskader met de door Agora ontwikkelde palliatieve benadering en professionals vertrouwd maken met het in samenhang ondersteuning bieden vanuit zorg en sociaal domein;
  • Professionals uit zorg en sociaal domein samenbrengen, met beroepsgroepen tot inzichten komen, deze verder ontwikkelen en delen;
  • Het werken aan bewustwording van de meerwaarde van de palliatieve benadering in onderwijs en onderzoek, en
  • Het betrekken van burgers, patiënten en naasten in de ontwikkeling van beleid door het ophalen en delen van goede voorbeelden.

Over Agora

Agora heeft als missie: Léven tot het einde mogelijk maken. Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten een leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunt Agora mensen en organisaties in zorg en het sociale domein bij lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase op alle vier de dimensies (fysiek, sociaal, psychisch en zingeving). Dit doet Agora met kennis, instrumenten en het delen van inspirerende voorbeelden.

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om een krachtige dialoog om alle partijen betrokken bij vraagstukken in de palliatieve zorg te verbinden en uit te nodigen om samen te gaan en blijven werken. PZNL vormt de uitdagende werkplaats waarin leden en tal van andere partners samenwerken aan doorontwikkeling van de palliatieve zorg en de aandacht daarvoor binnen de samenleving. Juist in tijden van corona. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt het kompas.


Clémence Ross

Actuele nieuwsberichten

Op 23 mei 2022 keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag van Agora over 2021 goed. Een goed moment om terug te kijken op het jaar dat we, laverend tussen versoepelingen en lockdowns, weer langzaam terugkeerden naar het ‘oude normaal’.
In de media is de dood nauwelijks meer een taboe, blijkt uit de inventarisatie die voortkomt uit het onderzoek “Op zoek naar Nederlandse praktijkvoorbeelden van Public Health Palliative Care”. Wel stuitten de derdejaars geneeskundestudenten van het Erasmus MC tijdens hun literatuuronderzoek op een hardnekkig misverstand over de palliatieve fase. Nog te vaak wordt palliatieve zorg uitsluitend geassocieerd met de terminale fase.
Geestelijke verzorging thuis is in opkomst. En terecht. Maar wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? En hoe kunnen nog meer mensen daarvan profiteren? De drie PLOEG-onderzoeken werpen licht op die materie en zorgen ook voor een verwijstool.