Spring naar content

Agora treedt toe tot Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

16 februari 2021

Agora treedt toe tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Op 2 februari verwelkomde de Algemene Leden Vergadering van PZNL Agora van harte. Agora en PZNL zetten zich in om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren en samenwerking in de zorg en het sociale en publieke domein te bevorderen. Met de palliatieve benadering wil Agora nog beter aansluiten bij de behoeften en waarden van mensen die het levenseinde onder ogen zien en hun naasten.

Léven tot het einde

Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Net als PZNL wil Agora dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Clémence Ross, directeur Agora: “Agora heeft vanouds de rol van verbinder. We brengen onze netwerken en onze kennis van de lokale gemeenschap nu mee in dit samenwerkingsverband. Plus de voorbeelden uit de praktijk van de zorg én het sociaal domein die wij verzamelen en delen. Daarmee kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan PZNL. Want ik ben ervan overtuigd dat we alleen in samenwerking nog beter voor elkaar kunnen krijgen waar het echt om gaat: aandacht voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar door ouderdom en die zoeken naar waardigheid en een goede, zinvolle betekenis van hun leven.”

Agora voegt een nieuwe diversiteit toe met haar profiel in het sociale domein

Saskia Teunissen

Samen werken aan palliatieve zorg

“PZNL is enorm blij met Agora als nieuw lid van de coöperatie. Sinds de vroege jaren 2000 is Agora een verbinder geweest voor burgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers op tal van thema’s in de palliatieve zorg. Agora voegt een nieuwe diversiteit toe met haar profiel in het sociale domein, en inspireert daarmee de leden in werken aan onze opdracht om palliatieve zorg te integreren in de reguliere gezondheidszorg,” aldus PZNL-bestuurder Saskia Teunissen. “Bevordering van de nog nieuwe samenwerking tussen zorg en het sociale en publieke domein, daar waar de patiënt en naasten leven, komt hoog op de agenda.“

De komende periode werken PZNL en Agora de samenwerkingsthema’s nader uit. In ieder geval gaan wij ons samen richten op:

  • Het laden van het Kwaliteitskader met de door Agora ontwikkelde palliatieve benadering en professionals vertrouwd maken met het in samenhang ondersteuning bieden vanuit zorg en sociaal domein;
  • Professionals uit zorg en sociaal domein samenbrengen, met beroepsgroepen tot inzichten komen, deze verder ontwikkelen en delen;
  • Het werken aan bewustwording van de meerwaarde van de palliatieve benadering in onderwijs en onderzoek, en
  • Het betrekken van burgers, patiënten en naasten in de ontwikkeling van beleid door het ophalen en delen van goede voorbeelden.

Over Agora

Agora heeft als missie: Léven tot het einde mogelijk maken. Agora wil dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten een leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunt Agora mensen en organisaties in zorg en het sociale domein bij lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase op alle vier de dimensies (fysiek, sociaal, psychisch en zingeving). Dit doet Agora met kennis, instrumenten en het delen van inspirerende voorbeelden.

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om een krachtige dialoog om alle partijen betrokken bij vraagstukken in de palliatieve zorg te verbinden en uit te nodigen om samen te gaan en blijven werken. PZNL vormt de uitdagende werkplaats waarin leden en tal van andere partners samenwerken aan doorontwikkeling van de palliatieve zorg en de aandacht daarvoor binnen de samenleving. Juist in tijden van corona. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt het kompas.


Clémence Ross

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?