Spring naar content

Zoeken

Domeinen

Type

Dimensies

Datum

Filters:
In de praktijk blijkt dat mensen na een slechtnieuwsgesprek behalve onzekerheid en verdriet ook vragen over zingeving ervaren. Die vragen zijn alleen vaak niet makkelijk te ontdekken. Agora ontwikkelde een nieuwe infographic die in zes stappen laat zien wat er gebeurt als iemand van een huisarts of specialist slecht nieuws krijgt.
De infographics zijn bedoeld voor mensen die alleen of samen met hun collega’s willen nadenken en werken aan bewustwording over de palliatieve fase.
Met behulp van deze infographic kun je lokaal in gesprek gaan. Hoe vind je elkaar? Hoe kun je de samenwerking versterken?
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Palliatieve ondersteuning kan kort of langdurig zijn, van dagen tot maanden en zelfs jaren.
Palliatieve ondersteuning bestaat uit vier dimensies: goede zorg, en ook ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving.
De infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg’ geeft een overzichtelijk beeld van spelers in de palliatieve zorg op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Iedere professional in de zorg of het sociale domein heeft te maken met mensen met levensvragen. Zoals mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare ouderen, mantelzorgers of ouders van een kind met een ernstige ziekte.
Piet is één van Agora’s persona’s. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Recent vroegen we aan acht professionals in zorg en sociaal domein: Hoe kijken jullie vanuit je vakgebied naar hem en werkt zo’n persona voor jou als instrument? Want één integraal levensplan voor Piet, dat is het ideaal.
In gesprek gaan over het levenseinde doe je niet elke dag. Toch zijn er veel vrijwilligers die er dagelijks mee te maken hebben.
“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit onderzoek.