Spring naar content

Film over de ongeneeslijk zieke Carla voor professionals en vrijwilligers

23 juni 2020

Carla Jonkman is 62 jaar en heeft een ongeneeslijke ziekte. Zij heeft de longziekte COPD. Haar laatste levensfase is aangebroken, hoe lang die duurt is onduidelijk. Agora maakte een korte film over het leven van Carla. Mét een handleiding om deze film in te zetten voor professionals en vrijwilligers.

Wat zie je in de film

Carla is alleenstaand en heeft 2 zoons, van wie er nog één thuis woont. Je ontdekt hoe Carla ermee omgaat dat ze niet meer beter wordt en welke gevolgen de ziekte COPD heeft op haar dagelijks leven. Als kijker loop je als het ware een dagje mee met Carla. Carla vertelt hoe zij haar toekomst ziet en welke steun ze ontvangt vanuit haar omgeving. De film duurt 5 minuten. 

Bekijk op ons YouTube kanaal de film mét en zonder ondertiteling. Plus alle bijbehorende teasers.

Werken op basis van persona’s

Carla is één van de persona’s die Agora ontwikkelde om meer inzicht te geven in wat het betekent om te leven met een ongeneeslijke aandoening. Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Van wie krijg je hulp, wat zijn daarin knelpunten? Waarover maak je je zorgen? Denk je wel eens over je levenseinde na? Deze vragen stelde Agora aan 4 mensen met een ongeneeslijke aandoening. Hier vind je hun verhalen, in de vorm van persona’s.

Van één van hen maakten we ook een korte film. In deze film zie je dat ongeneeslijk zieke mensen méér zijn dan alleen patiënt. Dit stimuleert de kijker te reflecteren de op vier verschillende dimensies van ondersteuning: fysiek, sociaal, spiritueel en psychologisch.

Voor wie is de film bedoeld

We hebben de film speciaal gemaakt voor:

 • Zorgprofessionals, bijvoorbeeld wijk- of specialistisch verpleegkundigen, huisartsen, POH-ers.
 • Professionals in het sociaal domein, bijvoorbeeld wijkteams, sociaal werkers, Wmo-consulenten, ouderenadviseurs, mantelzorgconsulenten, cliëntondersteuners.
 • Vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld afdelingen van ouderenbonden, kerkelijke gemeenten, buurtinitiatieven, migrantenorganisaties. 

Handleiding bij de film

Bij de film hoort ook een handleiding, met meer achtergrondinformatie, tips en een reeks vragen die je jezelf of een groep kunt stellen tijdens een nabespreking, na het bekijken van de film.

Voorbeeldvragen voor de zorg:

 • Wat weet je eigenlijk over het leven van je patiënt/cliënt? 
 • Wat weet je eigenlijk van het ondersteuningsaanbod in die andere dimensies? 
 • Welke succeservaringen heb je met het verbinden van verschillende dimensies? 

Voorbeeldvragen voor het sociaal domein 

 • Kom je in je werk ook Carla’s tegen? 
 • Ben je ervan bewust dat Carla ongeneeslijk ziek is en daarmee in de palliatieve fase is?
 • Met welke organisaties kun je samenwerken rondom Carla?

Voorbeeldvragen voor vrijwilligers:

 • Misschien herken je ook dingen van Carla bij jezelf of bij een naaste?
 • Welke vragen zou je aan Carla willen stellen?
 • Hoe zou jij van betekenis voor Carla kunnen zijn?

Ondersteuning van Agora

Wil je de film ook inzetten? En wil je ondersteuning van Agora bij een themabijeenkomst of workshop? Neem dan contact met ons op via info@agora.nl of 030 65758 98.