Spring naar content

Samenwerken om opeenvolging problematiek te doorbreken

24 januari 2022

Wie de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ krijgt, raakt meestal uiteindelijk arbeidsongeschikt. Regelmatig zorgt dat ook voor opeenvolgende problematiek zoals schulden, scheiding of psychische problemen. Ook de kans op eenzaamheid en sociale vraagstukken rond mantelzorg en andere hulp nemen toe. Samenwerken zorgt dat er eerder kan worden ingegrepen, laten onze Proeftuinen zien.

Door samenwerken met verschillende professionals uit verschillende domeinen kan er op bovenstaande problematiek eerder ondersteuning geboden worden. Maar hoe werkt dat wmo-loket eigenlijk? En wie is de sociaal werker in mijn wijk of gemeente? En kan ik als professional uit het sociaal domein de huisarts zomaar bellen? Allerlei vragen die wij regelmatig horen. In de lokale proeftuinen gaan wij hier mee aan de slag. Wat helpt mensen die ongeneeslijk ziek zijn of zeer kwetsbaar door hun leeftijd  en hoe kunnen professionals hierin nog meer van betekenis zijn? En om zoals burgemeester Otwin van Dijk vanuit de proeftuin Oude IJsselstreek zegt: ‘Samen te werken om de randen van de wetten zachter te maken’.

Samenwerken om de randen van de wetten zachter te maken

Nieuwe proeftuinen

Agora start in 2022 meerdere lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. Dit doen we samen met Movisie, kennispartner in sociale vraagstukken. Adviseurs van Agora en Movisie faciliteren de proeftuinen, bieden ondersteuning, tekenen ervaringen en geleerde lessen op en delen deze vervolgens met professionals op andere plaatsen in het land. Lees meer over wat zo’n proeftuin inhoudt.

Meer weten over de proeftuinen?

Samen met Movisie start Agora in 2022 lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. 

• Alle informatie vind je op onze proeftuinen-pagina’s.
• Download het boekje ‘10 ingrediënten voor een succesvolle proeftuin’, met de ervaringen uit de gemeente Oude-IJsselstreek.
• Meer over samenwerken in lokale projecten

Doe mee!
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook een proeftuin opstarten? Neem contact op met onze Programmaleider Proeftuinen Carolien Neefjes via cneefjes@agora.nl of T 06 – 83032376.


Programmaleider proeftuinen / Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Carolien Neefjes
cneefjes@agora.nl / 06 83 03 23 76

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe Proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende.
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven.
Onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’, is PZNL een kortdurende campagne gestart over palliatieve zorg. ‘Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn’, aldus PZNL. Agora is blij met deze campagne, want vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven.