Spring naar content

Samenwerken om opeenvolging problematiek te doorbreken

24 januari 2022

Wie de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ krijgt, raakt meestal uiteindelijk arbeidsongeschikt. Regelmatig zorgt dat ook voor opeenvolgende problematiek zoals schulden, scheiding of psychische problemen. Ook de kans op eenzaamheid en sociale vraagstukken rond mantelzorg en andere hulp nemen toe. Samenwerken zorgt dat er eerder kan worden ingegrepen, laten onze Proeftuinen zien.

Door samenwerken met verschillende professionals uit verschillende domeinen kan er op bovenstaande problematiek eerder ondersteuning geboden worden. Maar hoe werkt dat wmo-loket eigenlijk? En wie is de sociaal werker in mijn wijk of gemeente? En kan ik als professional uit het sociaal domein de huisarts zomaar bellen? Allerlei vragen die wij regelmatig horen. In de lokale proeftuinen gaan wij hier mee aan de slag. Wat helpt mensen die ongeneeslijk ziek zijn of zeer kwetsbaar door hun leeftijd  en hoe kunnen professionals hierin nog meer van betekenis zijn? En om zoals burgemeester Otwin van Dijk vanuit de proeftuin Oude IJsselstreek zegt: ‘Samen te werken om de randen van de wetten zachter te maken’.

Samenwerken om de randen van de wetten zachter te maken

Nieuwe proeftuinen

Agora start in 2022 meerdere lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. Dit doen we samen met Movisie, kennispartner in sociale vraagstukken. Adviseurs van Agora en Movisie faciliteren de proeftuinen, bieden ondersteuning, tekenen ervaringen en geleerde lessen op en delen deze vervolgens met professionals op andere plaatsen in het land. Lees meer over wat zo’n proeftuin inhoudt.

Meer weten over de proeftuinen?

Samen met Movisie start Agora in 2022 lokale proeftuinen om de samenwerking van professionals uit de zorg en het sociaal domein te verbeteren. 

• Alle informatie vind je op onze proeftuinen-pagina’s.
• Download het boekje ‘10 ingrediënten voor een succesvolle proeftuin’, met de ervaringen uit de gemeente Oude-IJsselstreek.
• Meer over samenwerken in lokale projecten

Doe mee!
Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook een proeftuin opstarten? Neem contact op met onze Programmaleider Proeftuinen Sandrina Sangers via ssangers@agora.nl of T 06 10 38 36 74


Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?