Spring naar content

Over Agora


info@agora.nl / 030 657 58 98

Verbinden en bewustwording door communicatie

Léven tot het einde mogelijk maken. Dat is de missie van Agora. Wij willen dat mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten hun leven kunnen inrichten op een manier die past bij hun wensen en waarden. Om dit te bereiken ondersteunen wij mensen en organisaties in zorg, zingeving en het sociaal domein bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase. Dit doen we met kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden.