Spring naar content

Samenwerken en vooruitdenken om domino-effect te voorkomen

Visual life-events en opeenvolgende problematiek

8 november 2023

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, is dat vaak de start van een reeks life-events. Het begin van een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen die, vaak in korte tijd, achter elkaar plaats vinden. Niet alleen op medisch gebied, maar juist ook op andere levensterreinen.
Ongeneeslijk ziek zijn kan leiden tot verlies van een baan, tot schulden, een gedwongen verhuizing, verlies van contacten of zingevingsvragen. Stress en ongerustheid bij gezinsleden kunnen hun weerslag hebben op relaties binnen het gezin of met vrienden, of op de schoolprestaties van kinderen.

Sociaal vraagstuk

De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.

Voorbeeld van oorzaken en gevolgen rondom life-event ‘ongeneeslijk ziek’ vanaf het moment dat iemand de diagnose krijgt dat hij of zij niet meer kan genezen. Model: Erwelzijn in samenwerking met Agora

Download hier de visual Life-events en opeenvolgende problematiek

De diagnose ‘u wordt niet meer beter’, maakt Peter angstig en roept bij hem levensvragen op als ‘Hoe moet ik verder?’ en ‘Wie ben ik nog?’ Zijn partner Yara zorgt voor hem en vraagt zich af of ze kan blijven werken. Ze zou haar verhaal en haar zorgen ook graag delen met iemand. Met wie? Peter maakt zich zorgen over de invloed die zijn ziek zijn kan hebben op zijn relatie en op hun financiële situatie. Ook zoon Ben maakt zich zorgen. Hij ervaart stress en kan zich moeilijk concentreren op school. Wie helpt hem met het komend verlies van zijn vader? En bij wie kan Yara terecht met haar verhaal, nu en na het overlijden van Peter? Gaat zij het financieel redden, alleen?

Voorspelbaar

Veel van deze life-events zijn voorspelbaar. Professionals kunnen inschatten welke uitdagingen, problemen en risico’s mensen met een ongeneeslijke ziekte, en hun naasten, kunnen tegenkomen.

Samen vooruitdenken
Door vooruit te denken op wat kan komen, kunnen ze het domino-effect van de opeenvolgende problematiek beperken en voorkomen dat problemen onnodig uit de hand lopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat op tijd ook andere dan alleen medische zorg wordt ingeschakeld en samenwerking wordt gezocht met andere disciplines, in het sociaal domein en welzijn. Het moet vanzelfsprekend zijn dat (huis)artsen en andere medische hulpverleners, collega’s uit andere sectoren zo vroeg mogelijk betrekken bij een gezin, dat ze kennis uitwisselen en samen vooruitdenken. Zoals een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger, een leraar, een werkgever of een budgetcoach. Zodat samen zorg én ondersteuning gegeven kan worden bij zowel fysieke als sociale, psychische en zingevingsvraagstukken.

Aandacht vanuit sociaal domein

Het onderzoek ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk – Onderzoek naar palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’ van Agora, uitgevoerd door jb Lorenz, laat zien dat er nog veel te winnen valt als het gaat om aandacht voor palliatieve zorg binnen het sociaal domein. Er is onvoldoende aandacht voor de wensen en behoeftes van vooral jongeren met een ongeneeslijke zieke en mensen met een jong gezin en een baan. Kwaliteit van leven, veerkracht, mee blijven doen en je kunnen blijven ontwikkelen, is voor iedereen belangrijk, maar vraagt bij jongvolwassenen en mensen in de bloei van hun leven om andere interventies dan bij ouderen.

Leerwerkplaatsen
In de leerwerkplaatsen die Agora begeleidt, wordt het domino-effect van de opeenvolgende problematiek uitgebreid besproken. En is volop aandacht voor integrale samenwerking en samen vooruitdenken. Bijvoorbeeld door samen casuïstiek te bespreken en daarbij aandacht te hebben voor zorg én ondersteuning, met aandacht voor de vier dimensies fysiek, sociaal, psychisch en zingeving.
Bekijk de film Proeftuin Maarsen – Samen werken aan kwaliteit van leven , waarin de opeenvolgende problematiek aan de orde komt.
Meer weten over een leerwerkplaats in jouw wijk of gemeente? Neem dan contact op met programmamanager Sabrina Sluiter via ssluiter@agora.nl.

Meer informatie

Lees eerder verschenen artikelen over opeenvolgende problematiek:

Brochure Sociale benadering palliatieve zorg en ondersteuning met veel informatie over goede palliatieve zorg en ondersteuning. Met aandacht voor zingeving, mentaal welzijn, sociale relaties en deelname aan de maatschappij.

Infographics Met wie kan ik samenwerken? en Welke vragen kan iemand hebben in deze fase van het leven?

Zelf mee aan de slag: brochure De palliatieve benadering – Tools en producten voor kennis en bewustwording.

Kennisbank

Bekijk onze agenda en kennisbank voor meer activiteiten, tools, producten en informatie die bijdragen aan meer kennis en bewustwording bij professionals over palliatieve zorg, de palliatieve benadering en zingeving.

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?