Spring naar content

Jeroen Hasselaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg

30 augustus 2022

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam mede tot stand dankzij Agora. Hasselaar doet onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Hij wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren en zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten verbeteren.

Jeroen Hasselaar


Jeroen Hasselaar: ‘Veel mensen denken bij palliatieve zorg vooral aan lichamelijke zorg, bijvoorbeeld medicatie. Ik wil graag meer aandacht voor de sociale aspecten van zorg en welzijn.’

‘Ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten hebben behoefte aan veel bredere ondersteuning dan alleen het fysieke. Ze lopen tegen vragen aan over wat voor hen nog belangrijk is, zoals zaken afronden, contact herstellen, afscheid nemen en de gevolgen voor hun naasten. Ik wil met onderzoek bijdragen aan hun kwaliteit van leven in de laatste levensfase.’

Ik wil graag meer aandacht voor de sociale aspecten van zorg en welzijn

Hasselaar doet daarom onderzoek naar de sociale aspecten van palliatieve zorg, samen met Agora, de landelijke kennis- en ontwikkelorganisatie die de palliatieve (zorg-)benadering met het sociaal domein verbindt. Hasselaar: ‘Ik onderzoek wat mensen in de laatste fase aan zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze behoeften kunnen we niet altijd in bestaande zorgkaders vangen en vragen om goede samenwerking en integratie van zorg door de huisarts, in het ziekenhuis en in de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het om het brede sociale welbevinden van de patiënt, vanuit een persoonsgerichte benadering.’

Langer thuis

De palliatieve zorg moet volgens Hasselaar meer aanhaken bij de reguliere zorg. ‘Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat sterven en lijden geen specifiek medische zaken zijn. Het heeft een kader van mensen die dat samen beleven’, licht hij toe. ‘De medische zorg kan meer verbinding leggen met de zorgende gemeenschap. We zien dat het aantal mensen met een ongeneeslijke ziekte in Nederland stijgt en dat zij steeds meer en langer in een thuisomgeving worden behandeld en verzorgd. Hoe richten we deze zorg duurzaam in? Welke rol spelen naasten, buren en mantelzorgers? Welke regels horen daarbij? Dat zijn voor mij belangrijke vragen.’

Een voorwaarde om mensen langer thuis te houden is dat het zorgdomein en het sociaal domein de juiste hulp bieden voor zorg en ondersteuning thuis. ‘Samen met Agora gaan we werken aan proeftuinen waar bijvoorbeeld de wethouder aan tafel zit met huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere mensen uit de eerstelijnszorg. Zij werken samen vanuit concrete casussen en bespreken hoe ze mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten optimaal ondersteunen. Zo onderzoeken we hoe we zorg duurzamer kunnen inrichten en de palliatieve zorg landelijk verbeteren.’

Loopbaan

Hasselaar (Veenendaal, 1976) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit Utrecht. Later volgde Jeroen nog de eenjarige Global Clinical Scholars Research Training aan Harvard Medical School. Hij promoveerde in 2010 bij het Radboudumc op zijn proefschrift, getiteld Medical and ethical aspects of palliative sedation practice in the Netherlands: from controversy to guideline and beyond. Hij deed hiervoor onderzoek naar de praktijk van palliatieve sedatie met aandacht voor de medische en ethische aspecten, en evalueerde de eerste landelijke richtlijn voor palliatieve sedatie.

Na zijn promotie bleef Hasselaar bij de afdeling Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde van het Radboudumc, waar hij universitair hoofddocent is. Daarnaast bekleedde hij adviesfuncties bij de Nederlandse Federatie van UMCs (NFU). Hier was hij verantwoordelijk voor de opzet van het eerste nationale programma voor palliatieve zorg, samen met onder andere Stichting Agora. Sinds 2020 werkt hij tevens als afdelingshoofd Onderzoek Eerstelijnszorg bij het Nivel. De leerstoel wordt ondergebracht bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De benoeming is per 1 mei 2022.

Hasselaar ontving een zilveren young investigator prijs van de European Association for Palliative Care en hij was deelnemer aan de eerste Radboudumc talent track (Galileo). Naast Nederlandse subsidies van onder andere NWO, KWF en ZonMw, kreeg hij meerdere Europese subsidies waarmee hij leiding geeft aan internationaal onderzoek. Daarnaast is Hasselaar vicepresident van de European Association for Palliative care en bestuurslid van de Nederlandse beroepsvereniging voor palliatieve zorg, Palliactief.

Agora

Agora is een landelijke kennis- en ontwikkelorganisatie die zich richt op de kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, chronische aandoening of kwetsbaarheid door het ouder worden en hun naasten. Zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit bij hun waarden, behoeften en sociale omgeving. Om dit te bereiken ondersteunt Agora professionals en organisaties in zorg, zingeving en het sociaal domein bij goede lokale samenwerking rondom mensen in de laatste levensfase.

De unieke rol van Agora is het vergroten van de bewustwording van palliatieve (zorg)behoeften van mensen en het verbinden van de verschillende gezichtspunten op de palliatieve zorg. Hiervoor willen we een duurzame verandering helpen realiseren en de brug slaan tussen zorg en het sociaal domein. Dat doen wij in innovatieve projecten, samen met professionals en vrijwilligers uit zorg en welzijn op lokaal niveau, ondersteund met wetenschappelijke inzichten.

Ook interessant

‘We zijn bijzonder blij met de benoeming van Jeroen Hasselaar tot bijzonder hoogleraar. Als kennis- en ontwikkelorganisatie maken we ons sterk voor de kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, chronische aandoening of kwetsbaarheid.
We verheugen ons op de verdieping in de samenwerking met Jeroen Hasselaar en het Radboudumc. Samen met Jeroen hopen we impact te kunnen maken op de ontwikkeling van de sociale dimensie in de palliatieve zorg.’

– Iris van Bennekom

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Eén voordeur naar het sociaal domein. Dat is de grote wens van Eugenie Hodes, huisarts in Maarssen, die meedoet aan de nieuwe proeftuin van Agora en Movisie.
‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.