Spring naar content

Evenementen

Geen items gevonden

Laatste nieuws

Hoe komt die vraag, die ook in andere ziekenhuizen standaard wordt gesteld, bij patiënten binnen? En hoe reageren ze erop? Dat onderzochten derdejaars geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit in het kader van een community project.
Door Covid-19 kregen de laatste levensfase en het levenseinde maatschappelijk meer aandacht. Verlaagde dit voor artsen de drempel om met hun patiënten te praten over de laatste levensfase?
Hoe gaan wij als samenleving om met het feit dat we sterfelijk en kwetsbaar zijn? Wie staan er naast ons in de laatste levensfase? Welke sociale behoeften hebben mensen die ongeneeslijk ziek zijn en wat is daarbij de rol van bijvoorbeeld het sociale domein?
Er is meer aandacht nodig voor de circa 300.000 naasten die zorgen voor iemand met een ongeneeslijke aandoening.
Onlangs vond het online symposium ‘Community Onderwijs en Zingeving’ plaats. 120 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking in het sociaal domein, het werken met vrijwilligers, aandacht voor zingeving in de opleidingen tot sociaal werker en verpleegkundige en aandacht voor interculturele zorg.
‘Zingeving is veel belangrijker dan we beseffen,’ aldus Jaap Schuurmans, huisarts, in de video die vertoond werd in de online sessie van Agora ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’.
Wat kunnen professionals in de zorg of het sociaal domein nog beter doen om mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase te ondersteunen? Naasten bieden in het dagelijks leven van iemand met een ongeneeslijke aandoening immers de meeste zorg en ondersteuning!
Agora treedt toe tot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Op 2 februari verwelkomde de Algemene Leden Vergadering van PZNL Agora van harte.
Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Alexander de Graeff van het UMC Utrecht zal Agora een terugkerende prijs uitreiken voor een bijzondere casus over de behandeling, verpleging of verzorging van patiënten in de palliatieve fase.
Schrijf een brief is een methodiek rondom het opschrijven van wensen in de laatste levensfase. In december vroegen we via Facebook extra aandacht voor deze methodiek. En met succes.