Spring naar content

Uitgelicht evenement

Geen items gevonden

Laatste nieuws

In het Agora Jaarverslag 2019 staan voorbeelden en resultaten van een jaar lang komen tot brede, integrale palliatieve benadering.
Agora ontwikkelde een infographic voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein.
Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden.
Agora ondersteunt lokale samenwerking door op te halen ‘wat werkt’. In een artikel delen we wat de praktijk zélf zegt over samenwerking.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef er een rapport over. In een artikel bekijken we wat de adviezen betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. Gedurende het hele dementietraject is er aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.
De Raad van Ouderen publiceerde een advies over zingeving. Auteur Elisabeth van Oostrum reflecteert op de aanbevelingen uit het rapport, in het licht van de coronacrisis.
In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
ZonMw start acht actieonderzoeken naar zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Wat is de pyschosociale impact van corona? En hoe kun je mensen goed ondersteunen? Agora en Sociaal Werk Nederland schreven samen een artikel met advies, goede voorbeelden en tips uit de praktijk.