Spring naar content

Laatste nieuws

‘More attention should be devoted to the capricious, often unpredictable variations when it comes to dying and mourning. The needs of dying people and mourners often vary greatly. Coordination and flexibility are therefore preconditions for effective support.’ Ethics adviser Laura Hartman speaks at the pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ and she asks: How can we deal with dying, loss and mourning more effectively? Based on the RVS advisory report ‘Stervelingen - Beter Samenleven met de dood’ (Mortals - Living better with death) (2021), she addresses the future of palliative care.
‘De grillige, vaak onvoorspelbare variaties rond sterven en verlies, mogen meer aandacht krijgen. Ook de behoeften van stervenden en rouwenden lopen sterk uiteen. Afstemming en flexibiliteit zijn voorwaarden voor een goede ondersteuning.’ Adviseur Ethiek Laura Hartman geeft tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ een lezing over de vraag: Hoe kunnen we beter omgaan met sterven, verlies en rouw? Gebaseerd op het RVS-rapport ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ gaat ze in op de toekomst van de palliatieve zorg.
Kitty van de Ven, coördinator netwerk palliatieve zorg, is enthousiast over haar deelname aan de proeftuin Zundert. 'De proeftuin stimuleert en inspireert tot meer ontmoetingen en ideeën. Dat kan alleen maar goed zijn.'
In hun blog voor de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’, stellen dr. Libby Sallnow en professor Joachim Cohen dat sterven, zorgen en rouwen gezien worden als medische problemen. Ze formuleren samen vijf principes voor een nieuwe visie op hoe sterven en rouwen er in de toekomst uit zou kunnen zien.
Tijdens de videosessie rondom de nieuwe film 'Leven met Parkinson - Het verhaal van Peter en Anita' gingen ruim 115 professionals uit welzijn en zorg in gesprek over de impact van leven met een ongeneeslijke ziekte. Bij deze online sessie waren Peter en Anita, de hoofdrolspelers uit deze bijzondere film, ook aanwezig. Er was veel bewondering voor hun openheid.
Tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ van Agora op 14 juni 2023 wordt een nieuwe inspirerende film getoond over vijf projecten en initiatieven, waarbij palliatieve zorg invulling krijgt vanuit de lokale gemeenschap en het sociaal domein.
Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe Proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende.
We krijgen allemaal te maken met veranderingen. Verlies van gezondheid, zorg en afscheid van een naaste, of ouder worden. Zulke veranderingen gaan gepaard met vragen over zingeving. Erover praten lucht op, geeft inzicht en draagt bij aan kwaliteit van leven.
Onder de titel ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’, is PZNL een kortdurende campagne gestart over palliatieve zorg. ‘Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn’, aldus PZNL. Agora is blij met deze campagne, want vroegtijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan kwaliteit van leven.
Tijdens de videosessie rondom de herziene Richtlijn Rouw, waaraan bijna 200 professionals deelnamen, bracht spreker Robin Zuidam rouwbegeleiding terug naar de menselijke essentie. Zonder regels en aanbevelingen. En toch vinden Robin Zuidam en mede-spreker Erik Olsman een Richtlijn Rouw wel degelijk nodig en zinnig.