Spring naar content

Laatste nieuws

Roermond is de nieuwste deelnemer aan de lokale proeftuinen, die Agora samen met Movisie organiseert. Wethouder Marianne Smitsmans: ‘Wij zien geen problemen, maar kansen. Hoe kun je als chronisch zieke nog wél een betekenisvol leven leiden? Dat is onze visie op positieve gezondheid.’
Agora nam op 13 en 14 oktober actief deel aan het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Tiel. De titel ‘De Pioniersfase voorbij!? Door educatie naar integratie’, geeft aan dat palliatieve zorg steeds meer een volwaardig onderdeel wordt binnen de zorg en de zorgopleidingen.
De herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase is begin oktober gepubliceerd. De richtlijn is vernieuwd op basis van knelpunten uit de praktijk en adviezen van experts, onder wie Guido Schürmann van Agora. ‘Sta open voor diversiteit; elk rouwproces is uniek.’
Hoe en met wie werk je optimaal samen om thuiswonende ouderen en mensen in de palliatieve fase te ondersteunen bij zingevingsvragen? Die vraag beantwoorden Alina van Dalen en Etje Verhagen in deze nieuwe film.
Saskia Teunissen, bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg bij het UMC Utrecht is op 8 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Alina van Dalen en Etje Verhagen speelden de hoofdrol in de film die werd vertoond tijdens de online sessie van ‘Zingeving in de zorgpraktijk’. Beiden waren live aanwezig om hun kennis te delen met ruim 100 professionals en vrijwilligers.
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is door bijna alle landelijke organisaties in de zorg ondertekend. Agora pleit voor echte waardegedreven zorg en het stimuleren van harde én zachte waarden.
In publicaties van de RVS en een boek van Marli Huijer komt een belangrijk thema naar voren: hoe vandaag de dag wordt omgegaan met sterven. Guido Schürmann licht drie elementen uit die hierbij belangrijk zijn: tijd, menselijkheid en sociaal weefsel.
Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam mede tot stand dankzij Agora.
In gesprek met deelnemers aan de proeftuin Maarssen: Marieke Reversma en Dennis Duiker van Welzijn Stichtse Vecht. ‘De sociaal-maatschappelijke kant verdient net zoveel aandacht als de medische kant.’