Spring naar content

Zoeken

Domeinen

Type

Dimensies

Filters:
Agora maakte een korte film over het leven van de ongeneeslijk zieke Carla. Mét een handleiding om deze film in te zetten voor professionals en vrijwilligers.
Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.
De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. Met gedurende het hele dementietraject aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef een rapport met aandacht voor ‘Kwaliteit van leven en sterven’. In dit artikel bekijken we wat de adviezen van de Raad betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
PRIL biedt een regionaal overzicht met initiatieven op gebied van zingeving.
De Raad van Ouderen publiceerde eind 2019 een advies over zingeving. In het rapport staan 12 adviezen over hoe je zingevingsvragen en -activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk kunt maken.
In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Nadenken over de eigen wensen voor toekomstige zorg en behandeling. De keuzehulp op Thuisarts.nl helpt mensen hierbij.
Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. In dit artikel vind je twee factsheets met de nieuwste informatie.
Overal in Nederland ontstaan initiatieven om mensen te ondersteunen in deze periode van quarantaine. Op verschillende plekken vind je een overzicht van het aanbod.