Spring naar content

Tag: palliatieve zorg

Agora, Carend en PZNL houden op 26 juni gezamenlijk een congres over de sociale benadering van palliatieve zorg en ondersteuning, in het kader van het NPPZ II. Ontmoet inspirerende sprekers, zoals Marcel Canoy, Sander de Hosson, Karin den Boer, Wies Wagenaar en Judith Rietjens. Leer meer over nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk, ontdek wat je daarmee kunt in jouw werk en praat mee op woensdagmiddag 26 juni in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs Utrecht.
De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. 'Je krijgt de diagnose samen.' Lees het hele verslag van de webinar 'Oog voor naasten'.
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?
Huisarts en universitair docent Pieter Barnhoorn heeft steeds meer moeite met het woord diagnose. 'Verhalen verdwijnen waar diagnoses verschijnen' meent hij. Lees zijn hele column, dat hij schreef in aanloop naar zijn plenaire lezing en deelsessie op het symposium Zingeving in de spreekkamer, op 16 april.
Jaarcongres Carend - 'Kijken naar de toekomst'. Het aantal patiënten dat zich in de palliatieve fase bevindt zal door demografische veranderingen toenemen: de gemiddelde Nederlander wordt ouder door het succes van de geneeskunde op met name cardiovasculair en oncologisch gebied. Daarnaast is een stijging van het aantal mensen dat ouder is dan 70 jaar (de 'babyboomgeneratie'). Verschillende berekeningen laten zien dat met name mensen met dementie zal stijgen.
De veelzijdige woordkunstenaar Tim Lenders verzorgt op 16 april twee korte creatieve en inspirerende spoken word sessies op het symposium Zingeving in de spreekkamer | Diversiteit in verbinding. Tim Lenders zet aan tot nadenken en omdenken. Hij laat verder zien dat ook cultuur zingeving kan bieden.
De resultaten van de proeftuin Léven tot het einde in Zundert worden geborgd met voorzetting van een aantal mooie initiatieven die het afgelopen jaar uit de lokale proeftuin zijn ontstaan en met het onderbrengen van resultaten in bestaande projecten. Dat werd duidelijk op de feestelijke avond die op 22 februari werd gehouden met alle deelnemers aan de proeftuin.
Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. 'Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.'