Spring naar content
Terug

Online sessie Onderzoek palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein

Knelpunten, bevindingen en aanbevelingen uit actieonderzoek

Ervaringsverhalen en knelpunten aan de hand van de levensloopbenadering

In opdracht van Agora voerde onderzoeksbureau jb Lorenz recent een onderzoek uit naar de bekostiging en knelpunten van palliatieve zorg in Nederland en ondersteuning vanuit het sociaal domein. De bevindingen en aanbevelingen zijn bijeen gebracht in het onderzoeksrapport ‘Onderzoek palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein’.

Knelpunten per levensfase

Uit het actieonderzoek komt naar voren dat de levensfase waarin iemand zich bevindt invloed heeft op de behoeften van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Voor jongvolwassenen, volwassenen in de bloei van hun leven en volwassenen in de herfst van hun leven is gekeken naar gezamenlijke aandachtspunten zoals de rol van de gemeente en (mogelijkheden) om mee te blijven doen aan de samenleving. Daarnaast is specifiek gekeken naar thema’s als studeren, werk en inkomen.

Iedere gemeente heeft een eigen beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij palliatieve zorg en ondersteuning niet tot nauwelijks wordt benoemd – en een variërend voorzieningenniveau. Het bewustzijn over palliatieve zorg en ondersteuning en de rol van gemeenten is bovendien laag. Zeker als het gaat om palliatieve ondersteuning van mensen die werken.

Op basis van ervaringsverhalen en bureauonderzoek zijn vijf bevindingen en vijf aanbevelingen geformuleerd. Tijdens deze online sessie gaan we dieper in op deze bevindingen en de aanbevelingen. De sessie is interactief, deelnemers worden van harte uitgenodigd mee te praten over de bevindingen en aanbevelingen.

Voor wie

De sessie is bedoeld voor beleidsmakers, professionals en ondersteuners in de zorg en het sociaal domein en overige geïnteresseerden. Deelnemen is kosteloos. 

Programma

16.00 – 16.10  Introductie en achtergronden onderzoek – Sabrina Sluiter, adviseur Agora
16.10 – 16.45 Vijf bevindingen en aanbevelingen – Bianca den Outer, onderzoeker jb Lorenz
16.45 – 16.55 Vragen en antwoorden – Bianca den Outer en Sabrina Sluiter
16.55 – 17.00 Afsluiting – Sabrina Sluiter

Meld je nu aan voor de sessie via de groene knop.

Praktische informatie

Datum: 27 juni 2023
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Locatie:
1SociaalDomein

Aanmelden evenement

Deel dit evenement