Spring naar content
Beleidsadviseur Sociaal Domein
Carolien Neefjes

Over Carolien


"Het goed regelen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en hun naasten is een sterke intrinsieke motivatie voor mij."

Sinds 2018 werk ik bij Agora als beleidsadviseur. Na 14 jaar werkzaam te zijn geweest bij een gemeente zet ik mijn ervaring bij Agora in om de verbinding tussen zorg en sociaal domein vorm te geven.

Ik ben geboren en opgegroeid op het West-Friese platteland, dicht bij het IJsselmeer. Dat verklaart misschien mijn directheid en pragmatische instelling. Sinds 17 jaar woon ik echter met mijn man, twee zoons en dochter in Hilversum. Een leuke maar ook drukke periode in ons gezinsleven. Gelukkig wonen wij dicht bij de heide en lopen daar dan ook graag even een rondje.

In mijn vorige functie was ik projectleider Sociaal Domein en teamcoördinator van het loket wonen, zorg en welzijn van een gemeente. Ik was hierbij onder andere verantwoordelijk voor de integrale coördinatie van de invoering decentralisaties Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast ben ik mijn werkcarrière gestart als verpleegkundige waarbij ik vooral werkzaam was in het verpleeghuis en in de wijkverpleging. De gesprekken die ik in die tijd met veelal kwetsbare mensen had, zijn mij nu nog steeds dierbaar en motiveren mij in mijn werk. Het goed regelen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en hun naasten is een sterke intrinsieke motivatie voor mij.

Bij Agora zet ik mij samen met Sandrina Sangers in voor een stevigere verbinding tussen gemeenten en palliatieve zorg. Het doel is om bij de ondersteuning van mensen met een ongeneeslijke aandoening het sociale domein en de palliatieve zorg beter op elkaar aan te laten sluiten met integrale aandacht voor kwaliteit van leven. Ik heb hierbij een actieve verbindende rol en die ga ik met veel plezier aan. Een enorm boeiend onderwerp in een werkveld dat volop in beweging is.