Spring naar content
Programmaleider Proeftuinen - Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Carolien Neefjes

Over Carolien


cneefjes@agora.nl / 06 83 03 23 76

Als zorg en sociaal domein samen een lemniscaat vormen, zit Agora precies in het midden daarvan. Als actieve verbinder faciliteer ik in proeftuinen het samenwerken van deze domeinen.

Proeftuinen als middel voor een duurzame samenwerking

Mensen in de palliatieve levensfase en hun naasten hebben vaak (latente) vragen over life events als arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, verhuizen en overlijden van een naaste. Deze life events en de gevolgen daarvan, zoals schulden, eenzaamheid, scheiding en verhuizing, zijn van grote invloed op de te ervaren kwaliteit van leven van mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Toch handelen we vanuit zorg en sociaal domein vaak pas als de problematiek groot is.
In de proeftuinen werken we aan duurzame samenwerking om tijdige zorg en ondersteuning aan mensen te bieden. Want als je elkaar kent kan je eerder naar elkaar doorverwijzen en dat blijkt ook het werkplezier van professionals te verhogen.

Ik breng bij mijn werk mijn ervaring uit beiden domeinen mee. Aan de ene kant ben ik opgeleid als verpleegkundige en heb ik veel gesprekken gevoerd met kwetsbare mensen en hun naasten. Aan de andere kant heb ik veertien jaar gewerkt bij een gemeente, onder andere als projectleider Sociaal Domein en als teamcoördinator van het loket wonen, zorg en welzijn.

Aandacht voor de mens, daar draait het om

Zorgen dat kwetsbare mensen en hun naasten de beste zorg en ondersteuning krijgen, is een sterke intrinsieke motivatie voor mij. Aandacht voor de mens, daar draait het om.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat ervaringsdeskundigen in de proeftuinen meedoen. Want zij kunnen toch het beste aangeven hoe de ondersteuning en de zorg vorm gegeven moeten worden. En bij die ondersteuning kan de gemeenschap ook een belangrijke rol spelen. Want uiteindelijk zijn mensen niet alleen ziek maar vooral ook partner, ouder, werknemer, sporter of buurtgenoot.
Mijn nieuwsgierigheid naar die leefwereld van mensen was voor mij ook reden om sociologie te gaan studeren en het is precies wat me aanspreekt bij het werk van Agora.

Lees meer over wat mij inspireert en motiveert: