Spring naar content

Impressie online Kenniscafé Geestelijke Verzorging Thuis

1 februari 2024

Liefde is onze ware bestemming. We vinden de betekenis van het leven niet alleen – we vinden het met een ander. (Thomas Merton)

In het Kenniscafé Geestelijke Verzorging Thuis, donderdag 25 januari online via 1SociaalDomein, werd kennis gedeeld, werden onderling ervaringen uitgewisseld en werd met trots gekeken naar de ontwikkeling in vijf jaar van GV Thuis VerZorgers (VGVZ) en Agora. Naast informatie over de stand van zaken naar aanleiding van de evaluatie en de kamerbrief, hield Luis Kaserer, geestelijk verzorger in GV Thuis, een betoog over zijn inzet.

Kennis delen

In het eerste gedeelte van het Kenniscafé was er ruimte voor kennis delen, informatie en voorstellen. Meta Vrijhoef stelde zich voor als kersverse bestuurssecretaris van de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (VSCL) en haar rol de komende tijd. Maurice van der Put lichtte kort toe de rol van de werkveldraad om het nieuwe werkveld GV Thuis te helpen ontwikkelen en de wens om tot aanvulling van die werkveldraad te komen. Guido Schürmann vertelde over de oorspronkelijke en huidige rol van Agora, eerst in de projectleiding van GV Thuis, nu meer faciliterend vanuit de kennis- en ontwikkelorganisatie die het is geworden, met veel aandacht voor zingeving in de palliatieve en sociale benadering.

Ruime aandacht was er voor de ontwikkeling van GV Thuis. Gestart in 2019 en afgelopen jaar ruim geëvalueerd door het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Mooie conclusies zijn te vinden in de rapporten. GV Thuis blijkt effectief, het voorziet in de behoefte bij ouderen, 50+ en kinderen of volwassenen in de palliatieve fase aan gesprekken over zingeving en levensvragen. Er zijn zeker nog ontwikkelpunten te noemen, zoals betere registratie wat geestelijk verzorgers doen, meer inzicht geven in de bijdrage van geestelijk verzorgers en het goed benutten van de beschikbare subsidie. Beleid maken en zoeken naar financiering voor andere doelgroepen blijft een punt. De rol van vrijwilligers kan nog versterkt worden, zeker ook in het perspectief van het ABC-model.

De rol van vrijwilligers kan nog versterkt worden, zeker ook in het perspectief van het ABC-model.

Met trots kan worden geconstateerd dat het pionierswerk leidt tot een vak apart, betekenisvolle interventies en tal van verbindingen met mensen, vrijwilligers en professionals in aandacht, begeleiding en omgang met crisis in GV Thuis. Alle inleiders delen in de trots over wat in vijf jaar is bereikt.

Tip Jorika Baarda: Er is afgelopen tijd veel beschikbaar gekomen vanuit de Kenniswerkplaats. Een groot deel is al online te vinden, we gaan aan de slag om alles nog beter vindbaar te maken! Volg de Kenniswerkplaats vooral ook op LinkedIn.

Inspiratie

Luis Kaserer werkte lange tijd als geestelijk verzorger in verschillende zorginstellingen, nu werkt hij als zelfstandige voor GV Thuis. Na omzwervingen over de wereld en in de missie is hij in Nederland verzeild geraakt, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Tirol (I). In zijn reflectie vielen hem twee constanten op: Ik en de Ander. Het deed mij sterk denken aan het gedachtengoed van de filosoof Levinas, incluis het appèl dat de ander aan het ik doet. Kaserer lichtte beide constanten toe. Het ik is belangrijk in wie je bent, welke ervaringen je hebt, hoe je met crises in het leven bent omgegaan en wat je daarin hebt geleerd. Crisis biedt altijd kansen, zo betoogde hij. Heel belangrijk is goede reflectie, scholing en je blijven ontwikkelen. In GV Thuis is de kwaliteit van geestelijk verzorgers ook geborgd in het kwaliteitsregister. Permanente scholing is een belangrijk onderdeel en onmisbaar voor goede geestelijke verzorging. De andere constante is de ander, de mens die je ontmoet. Daar ligt ook de essentie van het werk van een geestelijk verzorger: samen zoeken naar betekenis bij vragen over het leven en de zin ervan. Uniek aan GV Thuis is dat de geestelijk verzorgers niet gebonden zijn aan een bevoegdheid verlenende instantie in hun werk, terwijl ze vaak vanuit meerdere levensbeschouwelijke tradities mensen nabij kunnen zijn in hun betekenisgeving. Dat blijkt heel verrijkend, ook in de ervaring van geestelijk verzorgers zelf. Inderdaad een vak apart, zowel voor de professionals als in het omliggende veld van vrijwilligers en professionals in zorg en sociaal domein. Belangrijk dat het er is, goed dat de overheid zich hiervoor inspant!

Tip deelnemer Anja Bruijkers, geestelijk verzorger: ‘Door de training aan thuiszorgmedewerkers en de vrijwilligers heb ik een netwerk opgebouwd waardoor de verwijzing heel goed gaat in het CvL.’

Perspectieven

In een café is altijd veel interactie. In dit online Kenniscafé werd dit vormgegeven in meerdere breakout rooms. Vanuit die groepsgesprekken kwamen meerdere reflecties naar voren:

  • Het aansluiten bij een Centrum voor Levensvragen is voor de zelfstandige geestelijk verzorgers in GV Thuis heel welkom en voorkomt al te solistisch werk.
  • Er is veel vraag naar intervisie, casusbespreking en uitwisseling. Het afronden binnen vijf gesprekken, is voor geestelijk verzorgers soms ook een uitdaging, die samenhangt met de kaders van de subsidieregeling.
  • Samenwerken met andere professionals in zorg of sociaal domein is eveneens belangrijk. Samenwerken kan ook lastig zijn, op sommige momenten ben je elkaars concurrent.
  • Verbeterpunten werden naar voren gebracht: nog mondjesmaat is er terugkoppeling vanuit consulten naar de verwijzers. Daar zit ruimte voor verbetering.
  • Het scholingsbudget zou beter benut kunnen worden om ook duidelijk te maken wat dat ‘vak apart’ is van de geestelijk verzorger: hoe kan een huisarts, sociaal werker of verpleegkundige daar baat bij hebben of nog beter: de mensen die aan hun zorgen worden toevertrouwd?
  • Essentieel blijkt de geboden kwaliteit. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de aanwezige geestelijk verzorgers. Onderdeel zijn van het kwaliteitsregister helpt daarbij, permanente scholing is onmisbaar. Voor een Centrum voor Levensvragen levert dat twee agendapunten op: zowel de inzet van geestelijk verzorgers in scholing naar andere professionals en vrijwilligers, als het stimuleren van permanente scholing van de geestelijk verzorgers zelf.

Bekendheid genereren

In een tweede breakout lag de vraag voor hoe bekendheid te geven aan een CvL of de inzet van geestelijk verzorger. Daarin is nog het nodige te doen. Flyeren, presentie op beurzen en ontmoetingsplekken, participeren in een PATZ-team of gewoon netwerken met huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkenden en ambtenaren. Acquisitie zit niet in het bloed van een geestelijk verzorger, maar voor GV Thuis geldt: doen! Daar is winst te halen blijkt uit de praktijk en ook uit de evaluaties na vijf jaar GV Thuis.

Tips uit de chat om bekendheid te geven aan jouw CvL:
Godelieve: Vooral in de wijk je gezicht te laten zien.
Astrid: Loket voor levensvragen in de bibliotheek opstarten.
Anja Bruijkers, geestelijk verzorger: Ik ben naar de Fit en Vitaal beurs geweest met een tafel, voor Rotterdam, én
Een gespreksgroep starten in een wijkcentrum rondom levensthema’s 8 x 2 uur. Zie het voorbeeld van de flyer met titel: Wel Koffie Geen Geleuter.

Tot slot
Online ontmoetingen zijn een ontdekking uit de coronatijd. Het geeft nieuwe mogelijkheden voor landelijke uitwisseling en kennis vermeerdering. Het biedt ook de mogelijkheid tot gezamenlijk spreken over het eigen vakgebied. Waardevolle feedback wordt gegeven, ook over soms al te beleidsmatig taalgebruik. Betekenisvolle uitwisseling om gewoontes en eigenaardigheden met elkaar te ontdekken in de praktijk van geestelijke verzorgers in de thuissituatie. Vanuit de intentie om recht te doen en betekenis te geven aan het ik en de ander.

Wil je verder lezen, kijk op:

Ben je benieuwd naar het verhaal van Luis Kaserer of de powerpoint met update GV Thuis: op 1SociaalDomein vind je de actuele informatie: Palliatieve benadering Videosessies (archief) | Palliatieve benadering | 1Sociaaldomein.nl 

Op de hoogte blijven?
Volg ons op het landelijke kanaal Palliatieve Benadering op 1 SociaalDomein, kom in contact met collega’s, stel vragen en blijf op de hoogte van de webinars en publicaties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Agora

Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider GV Thuis
Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’