Spring naar content

Pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’, 14 juni 2023

Vijf bijzondere initiatieven palliatieve zorg en ondersteuning in beeld

5 april 2023

In de laatste levensfase van een mens is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale omgeving, het netwerk en de lokale gemeenschap. De focus ligt op de hele mens, niet alleen op de ziekte.

Filmopnames in Maarssen met wethouder Karin van Vliet van gemeente Stichtse Vecht

Tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ van Agora op 14 juni 2023 wordt een nieuwe inspirerende film getoond over vijf projecten en initiatieven, waarbij palliatieve zorg invulling krijgt vanuit de lokale gemeenschap en het sociaal domein. We filmden onder andere bij het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam, gaststad van het 18e World Congress van het EAPC en in Dordrecht en Maarssen. De film toont een veelzijdig mozaïek van vijf inspirerende initiatieven waarin ondersteuning en zorg voor mensen in een belangrijke fase in hun leven centraal staat.

Lokale en regionale samenwerking

De proeftuin in Maarssen laat zien dat de lokale overheid, het zorgdomein en het sociaal domein een belangrijke rol hebben bij de integrale ondersteuning en zorg voor inwoners vanuit de vier dimensies fysiek, sociaal, psychisch en zingeving. In de film vertellen de wethouder en drie professionals uit de zorg en het sociaal domein waarom het belangrijk is om elkaar beter te vinden en nauwer samen te werken. En daardoor meer te kunnen betekenen voor een ongeneeslijk zieke inwoner en voor naasten.

Een opgave waarbij lokale en regionale samenwerking essentieel is

Door daar meer aandacht voor te hebben, en dit gemakkelijker te maken, dragen gemeenten werkelijk bij aan kwaliteit van leven in wijken en buurten. Een opgave die vanuit beleidstukken als WOZO 2040 (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) nadrukkelijk door de overheid als gemeentelijke taak bij de lokale overheden is neergelegd. Een opgave waarbij lokale en regionale samenwerking met en tussen zorgverleners, de wijkzorg, welzijn en vrijwilligersorganisaties essentieel is.

Zorg en welzijn met elkaar verbinden zodat mensen goede, tijdige en passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Dat is de gedachte achter de proeftuin die in Maarssen startte over succesvol samenwerken voor mensen in de laatste levensfase.

Kwaliteit van leven

Aandacht voor zingeving in de laatste levensfase draagt bij aan kwaliteit van leven. De film geeft een inkijkje bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken, één van de 44 centra in Nederland voor begeleiding bij zingeving en levensvragen. Via deze centra kunnen mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten, en mensen vanaf 50 jaar een gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger thuis, in de vertrouwde omgeving van hun eigen huis.

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omgeving is voor alle inwoners die ondersteuning willen bij vragen over het leven én voor professionals met vragen over geestelijke verzorging thuis

Samenredzaamheid

Zorgvrijstaat Rotterdam is een innovatief burgerinitiatief in Rotterdam West, waar vanuit de wijkbewoners een zorgzame gemeenschap ontstaat voor wijkgenoten die kwetsbaar zijn,  bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. ‘We geloven in samenredzaamheid en willen vormgeven aan een nieuwe solidariteit’.

Het gewone leven

De serene rust van Villa TrösT in Dordrecht, een bijzondere plek waar aandacht is voor sterven, rouw en verlies, is nauwelijks in filmbeelden te vangen. Oprichter Anne Goossensen en bezoekers vertellen waarom sterven en rouw onderdeel zijn het gewone leven. In Villa TrösT is er ruimte voor stilte en verdriet, voor een goed gesprek, voor herdenking en rituelen. In de Theekamer kun je terecht voor een ‘bakkie troost’. Omdat je troost nodig hebt, of gewoon even wilt opwarmen na een wandeling over de prachtige begraafplaats die bij Villa TrösT hoort.

Villa TrösT

Jongeren 

Sterven, verlies en rouw zijn thema’s die ook jongeren raken. Met Marieke Groot, lector persoonsgerichte palliatieve zorg aan de Hogeschool Rotterdam, praten we over de hogeschool als Compassionate Community, met aandacht voor ziekte, verlies en rouw bij zowel studenten als docenten. ‘Rouw mag – of moet – weer gewoon worden. Ook in een samenleving als de hogeschool’.

Meld je aan

Wil je graag aanwezig zijn bij de vertoning van de film en het programma met sprekers uit de praktijk en wetenschap? Meld je dan alvast aan voor de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’.

Connecting Communities in the Netherlands
Onder de titel ‘Connecting Communities in the Netherlands’ organiseert Agora voorafgaand aan het 18de World Congress van de European Association for Palliative Care (EAPC) in Rotterdam (15-17 juni) op woensdag 14 juni een pre-conference over het thema Public Health Palliatieve Care in Nederland, palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen. Agora organiseert deze pre-conference samen met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), EAPC Reference Group Public Health Palliative Care (PHPC) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). 
Meer informatie over Connecting Communities


Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie
bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Delen:

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Actuele nieuwsberichten

‘More attention should be devoted to the capricious, often unpredictable variations when it comes to dying and mourning. The needs of dying people and mourners often vary greatly. Coordination and flexibility are therefore preconditions for effective support.’ Ethics adviser Laura Hartman speaks at the pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ and she asks: How can we deal with dying, loss and mourning more effectively? Based on the RVS advisory report ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ (Mortals – Living better with death) (2021), she addresses the future of palliative care.
‘De grillige, vaak onvoorspelbare variaties rond sterven en verlies, mogen meer aandacht krijgen. Ook de behoeften van stervenden en rouwenden lopen sterk uiteen. Afstemming en flexibiliteit zijn voorwaarden voor een goede ondersteuning.’ Adviseur Ethiek Laura Hartman geeft tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ een lezing over de vraag: Hoe kunnen we beter omgaan met sterven, verlies en rouw? Gebaseerd op het RVS-rapport ‘Stervelingen – Beter Samenleven met de dood’ gaat ze in op de toekomst van de palliatieve zorg.
Kitty van de Ven, coördinator netwerk palliatieve zorg, is enthousiast over haar deelname aan de proeftuin Zundert. ‘De proeftuin stimuleert en inspireert tot meer ontmoetingen en ideeën. Dat kan alleen maar goed zijn.’