Spring naar content

Agora introduceert nieuwe infographic: Zingevingsvragen ontdekken in de huisartsenpraktijk

5 oktober 2021

In de praktijk blijkt dat mensen na een slechtnieuwsgesprek behalve onzekerheid en verdriet ook vragen over zingeving ervaren. Die vragen zijn alleen vaak niet makkelijk te ontdekken. Agora ontwikkelde een nieuwe infographic die in zes stappen laat zien wat er gebeurt als iemand van een huisarts of specialist slecht nieuws krijgt.  

Hoe blijf je dicht bij mensen wanneer ze een ongeneeslijke aandoening blijken te hebben? Hoe voer je het gesprek daarover en naar welke andere professional kun je als huisarts eventueel doorverwijzen? De nieuwe infographic probeert bewustwording te realiseren bij de professional die regelmatig met dit soort vragen te maken krijgt.

In de praktijk blijkt namelijk dat een huisarts geholpen is met de mogelijkheid tot bespreken van casuïstiek en doorverwijzen. Dat is ook goed te zien in de video van huisarts Jaap Schuurmans Zingeving in de huisartsenpraktijk. De nieuwe infographic borduurt voort op de eerdere  infographic Zingevingsvragen, ook van Agora. Deze laat vooral de breedte van het doorverwijsveld zien.

De volledige infographic. Scroll naar beneden voor de download en beschrijving van de infograhic.

Multidisciplinaire teams als schakel  

In de online sessie binnen ons Channel Palliatieve Benadering hebben we de nieuwe infographic besproken met diverse professionals met een drietal vragen in verschillende breakout rooms. De wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers die deelnamen, signaleerden enkele belangrijke punten. 

Over het herkennen van de zingevingsvraag bijvoorbeeld:  

  1. Multidisciplinaire teams zijn een belangrijke schakel voor de cliënt/patiënt.  
  2. Na de opmerking ‘ik heb er buikpijn van’ weet je bijna zeker dat 30% van de mensen een onderliggende zingevingsvraag heeft.  
  3.  Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid is een bruikbare tool om mensen antwoord te laten geven op vragen waarvan ze zelf niet eens weten dat ze spelen. 
  4. De algemene maar belangrijke constatering is dat een gesprek zelden begint met een zingevingsvraag. Sommige mensen weten niet eens hoe ze zo’n vraag zouden meten formuleren. De basis blijft om de tijd te nemen (de POH’er heeft hier ook een rol!) en van daaruit langzaam vertrouwen te krijgen. 
  5. Samen op zoek gaan naar de vragen. ”Het gesprek met de POH’er of Geestelijk Verzorger wordt ervaren als aandacht en speciale tijd, terwijl het gesprek met de huisarts of specialist vooral gaat over oplossingen.” 

Infographic: Zingevingsvragen in de huisartsenpraktijk

Fase 1: Het slecht nieuws-gesprek. Voor de ontvanger(s) een pittige boodschap.  
Fase 2: Overweldigd door de mededelingen gaat de patiënt in gesprek met zijn naasten. Het slechte nieuws en het gevoel daarover worden gedeeld. 
Fase 3: Meestal kan de naaste niet alle vragen beantwoorden. Het is daarom goed om nogmaals terug te gaan naar de huisarts of andere specialist. 
Fase 4: Ook de huisarts of specialist gaat bij zichzelf te rade. Hoe kan ik deze persoon verder helpen?
Fase 5: De huisarts of specialist verwijst door.
Fase 6: De patiënt voelt zich gehoord en serieus genomen.  

Dit is Agora 
Agora maakt zich sterk voor de palliatieve benadering waarin de vier dimensies zorg, fysiek, sociaal en zingeving met elkaar verbonden zijn in de hele palliatieve fase. De palliatieve fase begint op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij een ongeneeslijke aandoening heeft en kan enkele dagen, weken maar ook jaren duren. Agora wil dat mensen al die tijd kunnen léven tot het einde. Vanuit de richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase hanteren we het zogenaamde ABC-model om gedifferentieerd en op maat een aanbod te doen bij de behoefte aan zingeving.  

Meer weten? 

Bekijk hier de infographic over Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht?
Bekijk hier de video ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’, die in het kader van GV Thuis is opgenomen en waarin Jaap Schuurmans en Wendy de Bruijn vertellen over hoe ze in hun huisartsenpraktijk met zingeving omgaan. 


Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein / Projectleider GV Thuis
Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62

Delen:

Ook interessant

Agora maakte een korte film over leven met Parkinson, aan de hand van het verhaal van Peter en Anita. Mét een handleiding om deze film te bekijken en na te bespreken met professionals en vrijwilligers.
In de periode 2020 – 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de ervaringen van naasten en zorgverleners van mensen die overleden in de eerste fase van de COVID-19 epidemie. Bekijk de resultaten.
Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.