Spring naar content

Interview: Wendy de Bruijn – Tijdschrift voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen

Tijdschrift voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen 1 april 2022

‘Onze aandacht voor zingeving helpt patiënten te bepalen wat voor hen waardevol is en wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.’ Dat zegt Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg.

Wendy werkt fulltime en is bijna klaar met de opleiding management in zorg en welzijn. Ze heeft als aandachtsgebied onder meer dementiezorg. Daarbij hoort ook aandacht voor mantelzorgers. Ze neemt vaak extra tijd voor complexe problematiek, veelal bij dementiezorg. Daarbij plant ze niet alleen de gangbare gesprekken in, maar ook de gesprekken over zingeving. Want praten over zingeving kan niet zomaar tussendoor, zegt ze gedecideerd. Zingeving is een begrip uit de filosofie en theologie. Het duidt op het zoeken naar zin en betekenis, dat vooral manifest wordt bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. Die gebeurtenissen kunnen heuglijk zijn, zoals een geboorte of herstel van ziekte, maar ook droevig, zoals (ongeneeslijke) ziekte, verlies en dood. Wendy: ‘Dit zijn zaken waar ieder mens vroeg of laat mee te maken krijgt’.

‘De poh heeft vooral ook een signalerende functie en kan de hulp inroepen van andere zorgverleners. Als je dieper op de zaken wilt ingaan, zoals bij palliatieve zorg, kun je een geestelijk verzorger van een Centrum voor Levensvragen inschakelen.’

De Centra voor Levensvragen werken steeds vaker samen met huisartspraktijken. Ze nemen ook deel aan mdo’s en PaTz-overleggen en geven trainingen en onderwijs over zingeving aan professionals.

Een geestelijk verzorger heeft niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor diens naasten. De inzet van een geestelijk verzorger wordt bovendien vergoed. Ook medewerkers vanuit gemeenten, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunnen hierin een signalerende rol in hebben.

Wendy de Bruijn

Lees hier het volledige artikel van TvPO. Auteur: Adri van Beelen

Meer weten? Bekijk de video: Zingeving in de huisartsenpraktijk


Geestelijke Verzorging Thuis in de media

Als professional in de zorg of het sociale domein krijg je te maken met mensen met levensvragen. Aandacht voor levensvragen speelt een belangrijke rol bij het bieden van passende ondersteuning.

Sinds 2019 maakt een subsidie de inzet van geestelijk verzorgers mogelijk voor thuiswonenden. Om de juiste ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Lees onze mediaselectie van inspirerende praktijkvoorbeelden, casuïstiek, instrumenten en nieuwste inzichten bij elkaar.

Meer weten? Bezoek Geestelijke Verzorging Thuis.

Delen:

Ook interessant

Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.
‘Onze aandacht voor zingeving helpt patiënten te bepalen wat voor hen waardevol is en wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.’ Dat zegt Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg.
‘Buiten kerk en moskee’ heet het rapport waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau een trilogie voltooit over de gelovigheid van christenen en moslims. Ook atheïsten, agnosten en volgers van allerhande spiritualiteit zijn op zoek naar waarden en betekenisgeving.