Spring naar content

Infographic: Verschil palliatief en terminaal

2 maart 2020

In de palliatieve fase kunnen mensen met een ongeneeslijke aandoening en kwetsbaarheid – en hun naasten – zorg en ondersteuning krijgen. Palliatieve ondersteuning is gericht op het bijdragen aan kwaliteit van leven en sterven, het is niet gericht op genezing. In de palliatieve fase gaat het om leven toevoegen aan de dagen.

Palliatieve ondersteuning kan kort of langdurig zijn, van dagen tot maanden en zelfs jaren. De laatste fase gaat over in terminale zorg als iemands levensverwachting medisch gezien circa drie maanden is. Nazorg voor de naasten is ook onderdeel van palliatieve ondersteuning.

Je kunt deze infographic gebruiken om het gesprek aan te gaan in jouw netwerk. Kent iedereen het verschil tussen palliatief en terminaal? In welke fase komt jouw organisatie in beeld? Welke rol heb je dan? En met wie werk je samen?

De infographics zijn bedoeld voor mensen die nieuw zijn op het gebied van de palliatieve benadering. Bovendien zijn ze nog volop in ontwikkeling. We ontvangen je feedback graag!

Agora
info@agora.nl / 030 657 58 98