Spring naar content

Zoeken

Domeinen

Type

Dimensies

Filters:
Agora maakte een korte film over het leven van de ongeneeslijk zieke Carla. Mét een handleiding om deze film in te zetten voor professionals en vrijwilligers.
Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus. Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden.
De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. Met gedurende het hele dementietraject aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef een rapport met aandacht voor ‘Kwaliteit van leven en sterven’. In dit artikel bekijken we wat de adviezen van de Raad betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
De coronacrisis treft mensen met een zwakke gezondheid extra hard. Om deze mensen goed te ondersteunen moeten zorg- en welzijnsprofessionals zich goed realiseren hoe groot de psychosociale impact kan zijn van zowel de angst voor het virus, als van de beperkende maatregelen.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
In dit artikel staan we stil bij het belang van een goed afscheid. Waar hebben deze mantelzorgers behoefte aan en hoe kunnen professionals hen passend ondersteunen?
Met behulp van deze infographic kun je lokaal in gesprek gaan. Hoe vind je elkaar? Hoe kun je de samenwerking versterken?
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Palliatieve ondersteuning kan kort of langdurig zijn, van dagen tot maanden en zelfs jaren.
Palliatieve ondersteuning bestaat uit vier dimensies: goede zorg, en ook ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op het gebied van zingeving.
Sociaal domein
Zingeving
Zorg
Wie zie je in deze strip? Een vader in de bloei van zijn leven? Of iemand in de palliatieve fase?