Spring naar content

Sociale benadering
In dit congres ligt de nadruk op de sociale benadering van palliatieve zorg voor goede kwaliteit van leven. Naast lichamelijk welzijn gaat het om mentaal en sociaal welbevinden, zingeving en betekenisvolle relaties. Dat bereiken we met passende zorg en ondersteuning die aansluit bij waarden, wensen en de leefomgeving van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en naasten. Passende zorg vraagt om samenwerking van professionals en vrijwilligers in het zorg- en sociaal domein. En om verbinding van de formele met de informele zorg in buurten en actieve betrokkenheid van inwoners zelf.  

Inspirerend programma
Maar dat gaat niet vanzelf. Met welke bril kijk jij? Met wie werk jij samen? Hoe organiseer je nieuwe samenwerkingen en wie betrek je daarbij? Hoe bereik je resultaat en daarmee meer plezier in je werk? In een afwisselend programma met inspirerende pioniers, deskundigen en opiniemakers bieden we nieuwe inzichten en kennis om toe te passen in je werk. Je krijgt meer inzicht waarom formele en informele ondersteuners in zorg en sociaal domein en inwoners elkaar nodig hebben en wat de meerwaarde van samenwerken is. Ook gaan we met elkaar in gesprek over wat je sámen anders kunt doen.  

Voor wie? 
Ben je professional in de zorg, een welzijnsorganisatie of de gemeente? Wil je meer samenwerken, inspiratie opdoen en meer weten over de sociale benadering? Of ben je vrijwilliger, mantelzorger, ervaringsdeskundige of gewoon geïnteresseerd in deze onderwerpen? Schrijf je in, ontmoet elkaar, ontdek nieuwe initiatieven en praat mee. Stuur deze uitnodiging ook door naar jouw collega’s en attendeer geïnteresseerden uit jouw netwerk op het congres. 

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN, NVvPO, ABAN, SKGV en Registerplein. 

Meld je hier aan voor dit congres (via Carend)

Programma

12.30  uur: Inloop
13.00  uur: Start programma met muziek
– Welkom – Pieter Hilhorst, dagvoorzitter 
– Sociale benadering palliatieve zorg – Sander de Hosson en Iris van Bennekom  
– Haast geboden voor zorgzame buurten – Marcel Canoy
– It takes a village – Marieke Groot

14.40  uur: Interactieve pauze 

15.20 uur: Muzikaal moment – King Me Ltd 
– Als we samen – Wies Wagenaar, Tamimount Kaddouri
– De persoon die we vroeger ‘patiënt’  noemden - Judith Rietjens 
16.45 uur: Afsluiting – Pieter Hilhorst, Sander de Hosson, Iris van Bennekom

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Kosten 75 euro inclusief thee, koffie, fris en versnaperingen.

Het congres Connecting Communities is een samenwerking van Carend, Agora, Stichting PZNL en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

De sociale benadering van palliatieve zorg 
Sander de Hosson en Iris van Bennekom

Longarts Sander de Hosson en Iris van Bennekom, bestuurder van Agora geven een inleiding op de sociale benadering van palliatieve zorg.  Ze laten zien wat het betekent als mensen in de palliatieve fase van het leven zorg en ondersteuning ontvangen vanuit vier dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en zingeving. En waarom de samenwerking tussen zorgprofessionals en professionals en vrijwilligers uit het sociaal domein leidt tot zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke ziekte of kwetsbaarheid. Passend bij individuele behoeften, waarden en wensen en de sociale omgeving met een belangrijke rol voor de sociale aspecten van zorg en ondersteuning.

Haast geboden voor zorgzame buurten
Marcel Canoy, gezondheidseconoom

Zorgzame buurten vormen een oplossing voor de opgave van de dubbele vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt – zonder dat er verliezers zijn. Maar het systeem heeft een frappant vermogen om zich te verzetten tegen zorgzame buurten. Hoe boeken we samen vooruitgang? Wat kan iedereen zelf doen? Tijdens zijn presentatie gaat Marcel Canoy in op deze vraagstukken. Ook zorgt hij voor inspiratie en interactie, zodat iedereen vol energie naar huis gaat om de zorgzame buurten met elkaar vorm te kunnen geven.    
Lees het opiniestuk ‘Hospice als inspiratie voor ontzorgen’, van Marcel Canoy.

It takes a village
Marieke Groot, lector persoonsgerichte (palliatieve) zorg

Voor mensen in de palliatieve fase is aandacht voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensies van groot belang. Het directe contact met een zorgprofessional, zoals de huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige of verzorgende is beperkt. Het grootste deel van de tijd zijn zij aangewezen op zichzelf en hun naasten, familieleden, vrienden of anderen zonder zorgachtergrond. Professionals en vrijwilligers in het sociaal domein hebben een grote rol bij het geven van passende zorg en ondersteuning. Marieke gaat dieper in op de verbinding en samenwerking van professionals in de zorg en het sociaal domein, en wat dit biedt. Daarbij hebben organisaties uit het openbare leven, zoals scholen, werkplekken en culturele en religieuze organisaties een belangrijke rol. Dit geldt ook voor compassionate communities.

Als we samen (naar Toon Tellegen)
Wies Wagenaar, pionier, netwerkcoördinator palliatieve zorg

Beste mol, zullen wij gaan samenwerken?Mol en worm, alhoewel verschillend, willen samenwerken. Respectvol en eigen aan wie ze zijn, beschrijft Toon Tellegen op een natuurlijke manier hoe er gemeenschappelijke grond ontstaat. Zo groeit een prachtige samenwerking.   

 Toon Tellegen schetst in zijn inspirerende boekje ‘Als we samen’ aan de hand van dierenverhalen het hoopvolle perspectief op samenwerking. Wat als het sociaal domein en palliatieve zorg, net als de dieren in zijn verhalen, samenwerken? Wies Wagenaar neemt je mee in haar verhaal en ervaringen met de stappen die zij, met haar collega’s in Amsterdam, al hebben gezet. Waarom is het belangrijk om eerst elkaar en elkaars expertise te leren kennen en waarderen? Ontdek hoe ook jij de krachten kunt bundelen en samen tot afgestemde, goede ondersteuning komt voor mensen die het leven moeten loslaten. Samen met het buurtteam en Tamimount Kaddouri, een inwoner uit de buurt, geeft Wies inzicht in dit proces en wat dit heeft opgeleverd. Hoe kijken zij naar ‘Als we samen’? Tot slot delen ze praktische tips om ook te beginnen met samenwerken en is er ruimte voor interactie.   
Lees het blog ‘Verleiden vanuit visie’ dat Wies schreef voor het congres.

De persoon die we vroeger ‘patiënt’ noemden
Judith Rietjens, hoogleraar Design for Public Health

Onze zorg loopt vast. De mens in de zorg loopt ook vast. Er wordt van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten steeds meer eigen regie verwacht. Maar voor veel van hen is het erg ingewikkeld om te navigeren door de wirwar van zorg en verantwoordelijkheden. Een belangrijk onderdeel van het ‘werk’ dat komt kijken bij ziek zijn is het vinden, begrijpen én krijgen van passende zorg en behandeling. We weten al lang dat gedeelde besluitvorming en proactieve zorgplanning de potentie hebben om bij te dragen aan passende, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Maar we weten ook dat deze gesprekken vaak niet plaatsvinden. Dit komt mede doordat de gezondheidszorg een steeds complexer systeem is geworden waarin het individu maar een klein deel kan overzien. Dit is een voorbeeld van een wicked problem. Judith Rietjens reflecteert op dit vraagstuk en gaat in op de cruciale rol van verbinding tussen het medische en het sociale domein. Ook laat ze deelnemers kennismaken met innovatieve methodes uit de ontwerpende wetenschappen. 

Creatieve voordracht
Micha Hamel

Micha Hamel schrijft gedichten, theaterteksten en scripts voor Virtual Reality en hij componeert muziek. Aan de Universiteit Utrecht werkt hij samen met prof. Els Stronks aan het online platform voor schrijfonderwijs SchrijfLab.nl . Hij is tevens als gastdocent betrokken bij de master Medical Humanities. Als lector aan hogeschool Codarts werkte hij aan games en gamification om luistervaardigheid mee te oefenen. Als vicevoorzitter van de KNAW Akademie van Kunsten zet hij zich in voor transdisciplinaire Kunst/Wetenschap-samenwerkingen.
Zijn inbreng aan dit congres is een verrassende en creatieve aanvulling op de presentatie van Judith Rietjens.
(Foto: Inge Hoogland)

Muziek: King Me Ltd
Michael Milo

Michael Milo is muzikant, psycholoog en mede-initiatiefnemer van De Nieuwe GGZ en GEM, samen met Jim van Os, Philippe Delespaul en Gijs Ockeloen. GEM is een waardengedreven co-creatie tussen lokale en landelijke partners die gezamenlijk vormgeven aan een Ecosysteem Mentale Gezondheid. Uitgangspunten zijn om vanuit waarden, verbinding en een lerend netwerk maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Met zijn band King Me Ltd zorgt Michael voor een bijzondere muzikale omlijsting. Een van de liedjes draagt hij op aan zijn dochter, die hij vier jaar geleden is verloren. 

Sprekers

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, een onafhankelijk adviesorgaan over volksgezondheid en zorg voor de regering en het parlement. Daarnaast werkt Pieter als senior onderzoeker bij het Ben Sajet Centrum in Amsterdam. Pieter heeft lang gewerkt als journalist. Zo was hij columnist bij De Volkskrant en televisiemaker voor de VARA. Ook was hij wethouder in Amsterdam (financiën, onderwijs en jeugdzaken). Hij heeft verschillende initiatieven opgezet voor mensen met geldzorgen. Momenteel richt Pieter zich in zijn werk op vitale gemeenschappen. 

Sander de Hosson

Sander de Hosson is longarts en oprichter van zorgplatform Carend. Het doel van Carend is om palliatieve zorg in de breedte te verbeteren. Onder andere door het aanbieden van hoogkwalitatieve nascholingen, webinars en congressen. Sander is schrijver van Slotcouplet: Ervaringen van een longarts (2019) en Leven toevoegen aan de dagen (2023) met Els Quaegebeur. Daarnaast spreekt hij over palliatieve zorg, levenseindezorg en compassie in de media en op bijeenkomsten.

Iris van Bennekom

Iris van Bennekom is bestuurder bij Agora, een onafhankelijke kennis-en ontwikkelorganisatie voor goede palliatieve zorg en ondersteuning. In haar hele leven speelt palliatieve zorg en ondersteuning een grote rol. Hiervoor was zij bestuurder in de langdurige zorg in de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Verstandelijke Gehandicaptenzorg, bij VWS als directeur Langdurige Zorg en als landelijk boegbeeld van het patiëntenperspectief. 

Marcel Canoy

Marcel Canoy is gezondheidseconoom, invloedrijk opiniemaker en columnist. Hij is bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie en dementie aan de afdeling Ethiek, Bestuur en Maatschappij van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Marcel is gespecialiseerd in onderzoek naar ouderenzorg, marktwerking en regulering, gezondheidszorg, migratie, sociaal beleid en Europees beleid. Op dit moment is hij adviseur Autoriteit Consument en Markt, lid van de kwaliteitsraad bij het Zorginstituut en adviseur bij Vilans. Hij is actief betrokken bij de toekomst van zorg en zorgzame buurten en schrijft hierover voor onder meer Socialevraagstukken.nl en Zorgvisie. Samen met Vilans en Nederland Zorgt voor Elkaar opende hij eind 2023 het loket voor zorgzame buurten.   
Lees het opiniestuk ‘Hospice als inspiratie voor ontzorgen’, van Marcel Canoy.

Wies Wagenaar

Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Als netwerkcoördinator palliatieve zorg in Amsterdam en Diemen staat zij bekend als initiator, adviseur en facilitator – ook voor collega-netwerkcoördinatoren. Wies is van oorsprong verpleegkundige en streeft naar verbinding tussen verschillende domeinen, waaronder het zorgdomein en sociaal domein. Daarnaast brengt zij verschillende perspectieven, initiatieven en projecten samen om palliatieve zorg in de regio te verbeteren. In 2022 ontving Wies de Palliactief Award vanwege haar fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland. Daarvoor ontving zij meerdere malen de Els Borst-prijs voor haar bijdragen om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en informatie die behulpzaam is bij het bespreekbaar maken en nemen van beslissingen.   
Lees het blog ‘Verleiden vanuit visie’ dat Wies schreef voor het congres.

Marieke Groot

Marieke Groot is lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Hier levert ze een bijdrage aan zorg waarin mensen vooral als mens (en niet alleen als ziek(t)e) gezien worden in de levensfase waarin zorg, kwetsbaarheid en (soms) een levensbedreigende aandoening op de voorgrond staan. Hiervoor was ze universitair docent bij het Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (Radboudumc). Marieke begon haar loopbaan als verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Hierna studeerde ze Gezondheidswetenschappen. Vanaf 2016 was Marieke hoofdopleider van de Master Verpleegkundig Specialist (Saxion Hogeschool Enschede). Ze is lid van het coördinatieteam van het consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland en projectleider van het samenwerkingsverband landelijke lectoren en hogeschoolonderzoekers palliatieve zorg. Daarnaast is ze directeur van Stichting Leerhuizen FiniVita. In haar woonomgeving is ze mede-initiatiefnemer van een compassionate community op het gebied van sterven, rouw, verlies en zorg.

Judith Rietjens

Judith  Rietjens werkt als hoogleraar ‘Design for Public Health’ aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op persoonsgerichte zorg, in het bijzonder voor mensen die ongeneeslijk zien zijn. Ze ontwerpt, evalueert en implementeert interventies gericht op het verbeteren van persoonsgerichte zorg, zoals proactieve zorgplanning en gedeelde besluitvorming. Hierbij werkt ze veelal intradisciplinair en maakt gebruik van methodes uit de ontwerpende wetenschappen en de gezondheidswetenschappen.  Vragen? Neem contact op

Beleidsadviseur Zorg en Sociaal Domein
Sandrina Sangers
Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie