Spring naar content

Blog: Verleiden vanuit visie – Samenwerking starten vanuit de mens

21 mei 2024

Samenwerking met het sociale domein is ‘hot’ in de palliatieve zorg. Iedereen wil het, maar waarom komt het dan zo moeilijk van de grond? Met drijfveren zoals personeelstekorten in de zorg krijg je mensen niet in beweging om samen nieuwe manieren van ondersteuning te onderzoeken.

Wat als we samen nu eens starten bij diegene om wie het gaat? Samenwerking om kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die het leven moeten loslaten en hun naasten. Dat schept niet alleen een ander uitgangspunt maar ook een ander perspectief.

In Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen is ons team ervaringsdeskundigen heel duidelijk: ‘Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’ Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens. Professionals in zorg én welzijn willen iets betekenen voor een ander. Als we starten bij de mens, zitten we op één lijn als we met elkaar praten.

Wies Wagenaar:
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes.’

Daarvoor moeten we eerst elkaar leren kennen. Want als we dat doen gaat er niet alleen een wereld open voor mensen in de palliatieve fase, maar ook voor onszelf. We zijn gewend om dingen voor mensen te regelen en professionals in te zetten. Dat is goed bedoeld, maar zo nemen we ook veel verantwoordelijkheid weg bij de mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Door hen als uitgangspunt te nemen herontdekken we hoeveel mensen zelf of voor elkaar kunnen doen. Maar ook waar hulp nodig is. Tamimount, één van onze ervaringsdeskundigen, verwoordt het duidelijk: ’Ik wil niet dat mijn partner en vriendinnen structureel en dwingend worden ingeschakeld. Ik wil met hen een gelijkwaardige relatie houden.’

Wat missen mensen in de palliatieve fase nu? Hulp bij dagelijkse zaken zoals kinderen uit school halen en boodschappen doen. Iemand die helpt om financieel overzicht te houden over je veranderde inkomsten en uitgaven en die je wegwijs maakt in regelingen voor bijvoorbeeld taxivervoer. Een luisterend oor buiten je naaste familie. Iemand die laagdrempelig aanspreekpunt is, luistert en de weg weet in het doolhof dat we sociaal en zorgdomein noemen.
Zulke hulp geeft rust en ruimte om je beperkte tijd en energie te steken in zaken die er werkelijk toe doen. Dat luisterend oor bijvoorbeeld, dat kan prima een vrijwilliger in plaats van een professional zijn. Graag zelfs, van mens tot mens voel je je minder patiënt.

Als je het samen doet, is er meer mogelijk. Dát is het lonkend perspectief waardoor mensen in beweging komen! Vanuit die visie kunnen en moeten we elkaar verleiden tot samenwerking.

Wies Wagenaar

Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Als netwerkcoördinator palliatieve zorg in Amsterdam en Diemen staat zij bekend als initiator, adviseur en facilitator. Wies is van oorsprong verpleegkundige en streeft naar verbinding tussen het zorgdomein en sociaal domein. In 2022 ontving ze de Palliactief Award vanwege haar fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland. Ze ontving meerdere malen de Els Borst-prijs voor haar bijdragen om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en informatie die behulpzaam is bij het bespreekbaar maken en nemen van beslissingen.  
Congres
Onder de titel ‘Als we samen’ verzorgt Wies op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. Ze neemt je mee in haar verhaal en ervaringen met de stappen die zij, met haar collega’s in Amsterdam, al hebben gezet. Waarom is het belangrijk om eerst elkaar en elkaars expertise te leren kennen en waarderen? Samen met het buurtteam en ervaringsdeskundige Tamimount, geeft Wies inzicht in dit proces en wat dit heeft opgeleverd.
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN, NVvPO, ABAN, SKGV en Registerplein

Meld je aan
Meld je nu aan voor Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg.
Klik hier voor informatie over het programma, alle sprekers en aanmelden.

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Het is goed als ook het sociaal domein uit de eerste hand meekrijgt wat er allemaal op je afkomt’, aldus Renée van Kessel, moeder van de 7-jarige Seppe, die een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze deed haar verhaal in het webinar ‘De rol van het sociaal domein in kinderpalliatieve zorg’. ‘Het is waardevol als je samen kunt optrekken. We maken veel gebruik van het sociaal domein en daarin wordt echt naar het hele gezin gekeken.’ Lees het verslag van de webinar, met tips en aandachtspunten voor professionals.
De proeftuin in Roermond heeft een mooie basis opgeleverd voor meer samenwerking tussen zorg en het sociaal domein voor inwoners in de palliatieve fase en hun naasten. Dat kan nu verder worden uitgerold. ‘We kennen elkaar beter en weten elkaar te vinden. En er is meer bewustwording bij alle partijen en ook het besef: ik hoef dit niet alleen te doen. De basis is gelegd.’
Zorgzame samenlevingen hebben de toekomst en zijn onmisbaar om in de laatste levensfase de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken’, aldus lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Marieke Groot in aanloop naar haar lezing tijdens het congres Connecting Communities, op 26 juni. ‘Mensen zijn in hun laatste levensjaar maar 5% van hun tijd ‘in zorg. Dat betekent dus dat zij het de resterende 95% moeten hebben van hun sociale omgeving.’