Agora - verbindend in palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde

 

Ongeneeslijk ziek

Op de site ongeneeslijk.nl vindt u informatie over palliatieve zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten of mantelzorgers. U vindt hier ook het Forum Patiëntencommunicatie Palliatieve Zorg.

 

Van Betekenis tot het einde

Agora wil met Van Betekenis tot het einde mensen eerder laten nadenken over en meer bewust maken van het levenseinde. 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

In 2014 is VWS gestart met een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Het NPPZ bestaat uit Palliantie. Meer dan zorg, activiteiten in regionale consortia palliatieve zorg en aanvullend nationaal beleid.

Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 beschrijft goede palliatieve zorg. De basis is de WHO-definitie uit 2002 voor palliatieve zorg. Binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is een proefimplementatie van de zorgmodule ingezet.


Eind 2014 heeft Agora een factsheet gemaakt over 'Palliatieve zorg in Nederland 2014'. Deze factsheet is er ook in het Engels 'Palliative Care in the Netherlands'.

Waar staat Agora voor?

Agora staat voor een palliatieve benadering in zorg en welzijn en heeft onafhankelijke expertise over thema's rond het levenseinde vanuit het perspectief van burgers, patiënten en naasten.