Spring naar content
Terug

Webinar: Een bitterzoete tijd – over nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase

Nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase

De aanmeldlink voor Zoom is:

https://zoom.us/j/98854107521?pwd=YTJnK2FnUnJ2U05NdDlPZGExNE1OQT09

Meer dan een half miljoen mensen hebben of hadden de afgelopen vijf jaar te maken gehad met mantelzorg voor een naaste met een ongeneeslijk ziekte die thuis wilde sterven. Van deze mantelzorgers benoemt 70% de zorg als intensief. Deskundige vrijwilligers zijn van grote waarde voor extra ondersteuning van mensen in de palliatieve (terminale) fase en hun naasten. Maar het toelaten van een vrijwilliger thuis is geen vanzelfsprekendheid. Welke overwegingen en omstandigheden spelen hierbij een rol? Wat zijn de behoeften aan ondersteuning? Aan de hand van recent onderzoek in opdracht van de VPTZ, gaan René Edinga en Carolien van Leussen hier in dit geaccrediteerde webinar dieper op in.

Een groot deel van de mensen heeft de wens om thuis te sterven. Ondersteuning van naasten is vaak noodzakelijk om die wens te realiseren. Voor een naaste betekent de inzet van een vrijwilliger tijd voor zichzelf. Maar kiezen voor jezelf betekent ook kiezen voor het weggeven van tijd met degene die je gaat verliezen. Een bitterzoete keuze. De overwegingen en keuzes in een periode waarin het afscheid dichterbij komt, blijken vaak complex en gelaagd. Recente onderzoeken van Verwey Jonker en het Radboudumc in opdracht van VPTZ Nederland maken de overwegingen en keuzes duidelijk. Deze inzichten leveren nieuwe handvatten op voor verwijzers om het gesprek hierover aan te gaan.

Voor wie?

Deze webinar is voor professionals in het sociaal domein (zoals sociaal werkers mantelzorgondersteuners, medewerkers wijkteams, Wmo consulenten en beleidsadviseurs bij gemeenten) en professionals in de zorg (zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, palliatief verpleegkundigen, huisartsen), die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Programma

De webinar bestaat uit presentaties door René Edinga en Carolien van Leussen over tijdige inzet van vrijwilligers in de laatste fase en de uitkomsten en een toelichting op het onderzoek van Verwey Jonker en de Radboudumc. In een interactief deel gaan we aan de hand van stellingen in gesprek en wisselen we kennis uit. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat steek ik er van op?

Je krijgt inzicht in de omstandigheden, afwegingen en keuzes van naasten in de laatste levensfase van hun dierbare over van het aanvaarden van ondersteuning door vrijwilligers uit recent onderzoek.
Daarnaast krijg je handvatten voor het voeren van (tijdige) gesprekken met cliënten en naasten over de mogelijkheden van passende ondersteuning door vrijwilligers.

Sprekers

René Edinga is adviseur bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.
Carolien van Leussen is onderzoeker in de onderzoekslijn ‘Zingeving rond Ouder Worden en Sterven’ van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde bij Radboudumc.

De webinar Een bitterzoete tijd is een samenwerking van VPTZ, Agora en Nationaal Programma NPPZ II/Stichting PZNL.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij Registerplein en V&VN.

Waar en wanneer

Online via 1SociaalDomein, dinsdag 28 mei 2024, 15.30 – 17.00 uur

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Ga naar het channel Palliatieve benadering op 1SociaalDomein. Klik dan op de gele knop ‘Ik ben erbij’!
Heb je al een account? Log dan in. Heb je nog geen account? Registreer je dan gratis!
Je ontvangt de Zoom-link 48 uur voor de videosessie in je mailbox (kijk ook even in je spam-box).

Voorbereiding

Bekijk het filmpje over Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.

Praktische informatie

Datum: 28 mei 2024
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Locatie:
Online

Aanmelden evenement

Deel dit evenement