Spring naar content
Terug

Masterclass Zingevingszorg bij huisarts en praktijkondersteuner. Met casuïstiek door Sander de Hosson

Wegens groot succes herhalen we deze geaccrediteerde masterclass van Agora en ZonMw, in samenwerking met Carend.

In de praktijk van de huisarts en de praktijkondersteuners gaat het in de persoonsgerichte zorg met regelmaat over zingeving. Wat wordt bedoeld met zingeving? Hoe kunnen huisartsen en praktijkondersteuners zingevingsvragen signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden? Wanneer verwijs je door en met wie werk je samen? Gaby Jacobs, Pieter Barnhoorn, Jos Somsen en Sander de Hosson gaan daar in deze masterclass dieper op in.

Tijdens deze masterclass van Agora, ZonMw en Carend leer je de behoeften van patiënten aan zingeving (nog beter) te signaleren, te bespreken en te begeleiden. We gaan in op zingeving als proces waarin mensen richting geven aan hun leven, we delen kennis uit onderzoek en we bespreken voorbeelden van zingevingsvragen uit de praktijk. Tot slot gaan we in op het belang van samenwerken in geestelijke verzorging thuis.

Programma

De masterclass bestaat uit presentaties door Gaby Jacobs, Pieter Barnhoorn, Jos Somsen en Sander de Hosson en een interactief deel waarin we in gesprek gaan en kennis uitwisselen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Welkom – Guido Schürmann
Guido Schurmann

Het leven als labyrint – Gaby Jacobs
In deze presentatie staat zingeving centraal als een proces van levensoriëntatie. Door bepaalde ervaringen of situaties kan dit proces stagneren en komen zingevingsvragen op de voorgrond te staan. We gaan in op voorbeelden van zingevingsvragen en de situaties waarin ze zich voordoen. Ook stippen we de relatie aan met gezondheid.

Recept voor een zingevingsprobleem? – Pieter Barnhoorn
Dokter, ik denk dat ik aan verborgen autisme lijd. Of komt het door mijn ADHD? Of heb ik misschien een burn-out? Steeds vaker wordt vastlopen in het leven bezien door een medisch denkraam. Durft de huisarts een ander denkraam open te zetten en ruimte te maken voor het grotere verhaal? Tijdens deze presentatie gaan we hier dieper op in en bespreken we hoe je zingevingsthematiek signaleert.

Begeleiding in de ‘tussentijd’: Zijn en doen – Jos Somsen
Zingevingsvragen ontstaan vaak in een ‘tussentijd’. Er is sprake van verlies of iemand is vastgelopen in een leven dat niet (meer) goed past. Een nieuw pad is nog niet zichtbaar. Klachten zijn er wel: angst, somberheid, slapeloosheid of pijn. Je patiënt kijkt verwachtingsvol naar jou voor een oplossing. In deze presentatie gaan we in op wat je zelf kunt doen, wanneer je kunt verwijzen en naar wie.

Casus: Onhoudbare pijn – Sander de Hosson
Een vrouw met eindstadium COPD heeft onhoudbare pijn door vele osteoporotische inzakkingen van de wervel. Ondanks zeer hoge pijndoseringen komt de pijn maar niet onder controle. Heeft de arts wel alle dimensies van de palliatieve zorg uitgediept? Een casus over het complexe samenspel van vele factoren, en de rol van zingeving.

Voor wie?

Deze masterclass is in het bijzonder voor huisartsen en POH-ers. Andere geïnteresseerden zoals wijkverpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, geestelijk verzorgers, paramedici en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Accreditatie bij de NVPPO, LV POH-GZZ, V&VN en SKGV is aangevraagd.

Over de sprekers

Gaby Jacobs is hoogleraar geestelijke verzorging en voorzitter van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging thuis
Pieter Barnhoorn is huisarts, docent huisartsgeneeskunde, seksuoloog, ambassadeur zingeving in de zorg
Jos Somsen is POH-GGZ, adviseur en docent zingeving in de zorg, initiator projecten op snijvlak zingeving, zorg en muziek
Sander de Hosson is longarts en oprichter van Carend
Guido Schürmann is beleidsadviseur zingeving en sociaal domein, projectleider Geestelijke Verzorging thuis en gespreksleider van de masterclass

Kosten

Deelname aan de masterclass is kosteloos.

Aanmelden

Via de website van Carend

Voorbereiding

Meer informatie

Geestelijke verzorging helpt bij zingevingsvragen – artikel Gaby Jacobs
Zingeving in de huisartsenpraktijk – film Agora
Praten over levensvragen – webpagina Agora
‘Geestelijke verzorging levert unieke bijdrage aan samenleving’ – n.a.v. inaugurele rede Gaby Jacobs, Universiteit voor Humanistiek (uvh.nl)
Brancheprojecten – Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging thuis
Project SamenZin: samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH

Praktische informatie

Datum: 23 mei 2024
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie:
Online

Aanmelden evenement

Deel dit evenement