Spring naar content

Tag: zorg

Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?
De veelzijdige woordkunstenaar Tim Lenders verzorgt op 16 april twee korte creatieve en inspirerende spoken word sessies op het symposium Zingeving in de spreekkamer | Diversiteit in verbinding. Tim Lenders zet aan tot nadenken en omdenken. Hij laat verder zien dat ook cultuur zingeving kan bieden.
De resultaten van de proeftuin Léven tot het einde in Zundert worden geborgd met voorzetting van een aantal mooie initiatieven die het afgelopen jaar uit de lokale proeftuin zijn ontstaan en met het onderbrengen van resultaten in bestaande projecten. Dat werd duidelijk op de feestelijke avond die op 22 februari werd gehouden met alle deelnemers aan de proeftuin.
Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Agora heeft het vaak over ‘het sociaal domein’. Wie of wat bedoelen we daarmee? En waarom speelt dat sociaal domein zo’n belangrijke rol bij palliatieve zorg en ondersteuning van mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten?
Mensen met een psychische aandoening krijgen in de laatste levensfase lang niet altijd goede palliatieve zorg. Daarom start er in Zuid-Holland, regio Rotterdam Rijnmond, een nieuw project om de palliatieve zorg voor deze mensen beter te organiseren en zorgverleners meer te laten samenwerken. Agora is één van de partners binnen dit project.