Spring naar content

Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland

Zorg in de laatste levensfase moet beter bij mensen met een ernstige psychische aandoening

5 oktober 2023

Mensen met een psychische aandoening krijgen in de laatste levensfase lang niet altijd goede palliatieve zorg. Daarom start er in Zuid-Holland, regio Rotterdam Rijnmond, een nieuw project om de palliatieve zorg voor deze mensen beter te organiseren en zorgverleners meer te laten samenwerken. Agora is één van de partners binnen dit project.

Goede palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven en afgestemd op de individuele behoeften, wensen en waarden van de patiënt en hun naasten. Bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen krijgt dit nog te weinig aandacht. Dat is jammer, want het gaat hier om een groep mensen die een verhoogd risico hebben op vele lichamelijke aandoeningen, waardoor zij een groter risico hebben vroegtijdig te overlijden. Het is ook een groep die relatief vaak zorgmijdend is, waardoor ze (te) laat of niet aanklopt met klachten bij de huisarts.   

Weinig kennis over palliatieve zorg bij GGZ

Vaak is de GGZ hulpverlener de enige zorgverlener die deze patiënten ziet. Juist in de GGZ is er nog weinig kennis over palliatieve zorg. Ook zijn er weinig faciliteiten, zoals hospices, voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de laatste levensfase. Er zijn in Nederland bijna 300 hospices en slechts een paar nemen mensen met ernstige psychische aandoeningen op.

Toolkit proactieve palliatieve zorg in de GGZ 

In 2021 ontwikkelde Karin den Boer – Verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker palliatieve zorg  – de toolkit  ‘Proactieve palliatieve zorg in de GGZ’.  Met deze toolkit zijn goede resultaten behaald. Tijdens het testen voelden GGZ-zorgverleners zich geholpen in het palliatieve zorgproces. Er werd ook vaker en tijdig gesproken met de patiënt en naasten over hoe deze zorg er voor hen uit moest zien. Ook stimuleerde de werkwijze uit de toolkit de samenwerking tussen de GGZ en palliatieve zorg experts. En hoe beter deze samenwerking verliep, hoe beter de palliatieve zorg werd.  

Nieuw project over het gebruik van de toolkit

In september start daarom een nieuw project waarbij er gekeken wordt naar het gebruik van de toolkit en de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland. Het gaat hierbij om zorgpartijen zoals ziekenhuizen, hospices, huisartsen, de GGZ, verslavingszorg en (vertegenwoordigers van) patiënten en naasten. Het project heet Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een psychische aandoening: naar optimale transmurale samenwerking en is een samenwerking tussen Antes (onderdeel van Parnassia Groep), Hogeschool Inholland, het Trimbos-instituut en Agora. Naast het gebruiken van de toolkit en de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland zal er bekeken worden hoe de aanpak ook landelijk succesvol kan worden uitgerold.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw-programma Palliantie II, ondersteund door CZ, het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken en heeft een looptijd van 36 maanden. Gedurende de looptijd van het project geven we regelmatig een update over de voortgang van dit project.

Contactgegevens

Hoofdonderzoeker: Karin den Boer, k.boer@anteszorg.nl
Projectleider: dr. Stasja Draisma, s.draisma@trimbos


Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.
De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.