Spring naar content

Tag: levenseinde

Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?
Huisarts en universitair docent Pieter Barnhoorn heeft steeds meer moeite met het woord diagnose. 'Verhalen verdwijnen waar diagnoses verschijnen' meent hij. Lees zijn hele column, dat hij schreef in aanloop naar zijn plenaire lezing en deelsessie op het symposium Zingeving in de spreekkamer, op 16 april.
De veelzijdige woordkunstenaar Tim Lenders verzorgt op 16 april twee korte creatieve en inspirerende spoken word sessies op het symposium Zingeving in de spreekkamer | Diversiteit in verbinding. Tim Lenders zet aan tot nadenken en omdenken. Hij laat verder zien dat ook cultuur zingeving kan bieden.
De resultaten van de proeftuin Léven tot het einde in Zundert worden geborgd met voorzetting van een aantal mooie initiatieven die het afgelopen jaar uit de lokale proeftuin zijn ontstaan en met het onderbrengen van resultaten in bestaande projecten. Dat werd duidelijk op de feestelijke avond die op 22 februari werd gehouden met alle deelnemers aan de proeftuin.
Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. 'Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.'
Yvonne Engels en Jacqueline van Meurs zien dat zorgprofessionals onvoldoende signalen oppikken over wat patiënten echt bezig houdt. Dat is jammer, want het kan zinvolle informatie opleveren voor passende behandeling en zorg. En uit onderzoek blijkt: het kost geen extra tijd.
Directheid over de prognose van palliatieve moslimpatiënten wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Vanuit islamitisch perspectief geloven velen dat het tijdstip van overlijden door God wordt bepaald en niet door een arts. Het expliciet benoemen van de dood kan beledigend en confronterend zijn, aldus Saïda Aoulad Baktit en Onur Kenç.
Rozemarijn van Bruchem-Visser, internist ouderengeneeskunde en ethicus in het Erasmus MC, vindt dat zorgverleners meer het lef moeten hebben om `de dood `op tafel te leggen. Niet als zwaar onderwerp, maar als logisch onderdeel van het gesprek met mensen bij wie het einde van het leven dichterbij komt.