Spring naar content

Een gesprek over zingeving en levensvragen geeft je belangrijke informatie voor passende zorg en ondersteuning voor jouw patiënt of cliënt. In de palliatieve fase is het zelfs een voorwaarde voor optimale en holistische zorg. Juist dan komen vragen op als: Wat wil ik nog? Wat vind ik belangrijk? Ben ik nog van betekenis? Hoe en waar wil ik doodgaan?
Tijdens dit symposium nemen diverse deskundigen uit de praktijk je mee op reis door de fantastische dimensie zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt inzichten, tips en handvatten. Maar vooral laten we zien dat je eigenlijk al veel met zingeving doet. We geven tools om er verder en bewuster mee aan de slag te gaan, op een manier die past bij jou en jouw patiënten en cliënten. Je zult merken: Zingeving is minder zweverig dan je wellicht denkt; het is meer aards dan menig ander onderdeel van de zorg.

Diversiteit

In jouw werk kom je mensen tegen met diverse achtergronden in cultuur, religie, sociale status, gender of seksuele geaardheid. Wat is belangrijk om te weten? En hoe kun je op eenvoudige wijze meer aansluiten bij de wensen en waarden van patiënte en cliënten en zo meer veiligheid en vertrouwen bieden? In lezingen en deelsessies besteden we tijdens dit symposium aandacht aan diversiteit in relatie tot zingeving en spirituele zorg. We bieden je handvatten en tools om jouw patiëntencontact te verrijken en daarmee de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor (huis)artsen, specialisten, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en andere betrokkenen bij palliatieve zorg en ondersteuning, zoals (kader)artsen, (specialistisch) verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal- en maatschappelijk werkenden en vrijwilligers in de palliatieve zorg.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:
KNMG-GAIA (ABAN): 5 punten
V&VN: 5 punten
V&VN Verpleegkundig Specialisten: 5 punten
SKGV: aanvraag loopt
NVvPO: 6 punten

Programma

Plenaire lezingen

Ethische dilemma’s – dagelijkse kost in de medische praktijkRozemarijn van Bruchem-Visser
Rozemarijn neemt ons mee in een aantal ethische dilemma’s die patiënten en zorgprofessionals kunnen tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van verhalen worden begrippen als normen, waarden, wilsbekwaamheid en vertegenwoordigerschap uitgelegd. Bijvoorbeeld: Hoe stel je wilsbekwaamheid vast? Ze biedt handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.
Lees de column van Rozemarijn: Het rectaal toucher van de anamnese (of: het lef de dood op tafel te leggen)
Lees meer over Rozemarijn van Bruchem-Visser

SVP – Signaleren en Verkennen van zingevingsvragen en dit Proactief integreren in de zorgplanning – Yvonne Engels en Jacqueline van Meurs
Aan de hand van casuïstiek, uitkomsten van onderzoek en persoonlijke ervaringen laten Yvonne en Jacqueline zien hoe belangrijk het is om zingevingsvragen te signaleren en te verkennen in het dagelijkse contact met patiënten. En dat deze informatie meegenomen wordt in de zorgplanning, de behandeling en de overdracht.
Lees de column van Yvonne en Jacqueline: Tijd nemen voor het verhaal achter het verhaal kost geen tijd (over passende zorg die verder gaat dan aandacht voor het fysieke)
Lees meer over Yvonne Engels en Jacqueline van Meurs

Zingeving in de spreekkamer van de huisarts – Pieter Barnhoorn
Pieter gaat in op wat we eigenlijk verstaan onder zingeving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien hoe zorgprofessionals zingevingsvragen kunnen signaleren, bespreken en begeleiden. Wat is onze taakopvatting als het om zingeving gaat? Heb jij daar zelf ideeën over en ben jij je daar bewust van? Je krijgt praktische tips en tools om in gesprekken alert te zijn op mogelijke zingevingsvragen. Hij laat zien naar wie je kunt doorverwijzen en wanneer je dat doet.
Lees de column van Pieter Barnhoorn: Ik ben zo bang voor het woord van de mensen (verhalen verdwijnen waar diagnoses verschijnen)
Lees meer over Pieter Barnhoorn
Foto: Rogier Chang bedrijfsfotografie

Na de lunch inspiratiesessie en Wrap-up van de dag – Tim Lenders
Op zijn eigen wijze, creatief, betrokken, soms poëtisch en soms kort door bocht, geeft Tim Lenders zijn visie op vraagstukken rond zingeving en praten over sterven en dood. Hij inspireert en zet aan tot nadenken en omdenken. Aan het einde van het symposium geeft hij een wrap-up van de dag ,een originele samenvatting van de dag zoals hij deze beleefd heeft.
Lees meer over Tim Lenders

Deelsessies

De deelsessies worden in twee rondes van 80 minuten gegeven. Per ronde kun je bij je aanmelding een eerste en een tweede keuze aangeven. We proberen je zoveel mogelijk in te delen bij je eerste keuzes. Indelen doen we op volgorde van inschrijving voor het symposium.

Deelsessies ochtend

1-1: 1000 manieren om vredig te sterven: zingeving en diversiteit in de hospicezorg – Marie-José Gijsberts en Jan Berkvens
Hoe vredig of onrustig iemand de terminale fase inkleurt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de manier waarop zingeving door de patiënt wordt ervaren, hoe zingeving in de palliatieve fase wordt ingevuld en hoe deze dimensie de andere drie dimensies (fysiek, sociaal en psychisch) beïnvloedt – en omgekeerd. Hoe ervaren de patiënt en diens naasten dit, en ook: hoe ervaren wij dit als professionals die zich rondom de patiënt heen bewegen? In deze interactieve deelsessie onderzoeken we hoe zingeving waargenomen, benaderd en ingezet kan worden om iemand de vrede en rust te laten vinden waarmee het leven op een vredige manier kan worden losgelaten.
Lees meer over Marie-José Gijsberts en Jan Berkvens

1-2: Zingeving in alle kleuren van de regenboog – Karin Pool en Flori Sintenie
‘Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor LHBTIQ+ in de zorg? Ik behandel iedereen toch gelijk?’ In deze sessie gaan Karin en Flori in op de volgende vragen en onderwerpen: welke soorten seksuele, sekse en genderdiversiteiten zijn er? Wat zijn aandachtspunten bij LHBTIQ+ op de vier dimensies fysiek, sociaal, psychisch en zingeving? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de omstandigheden voor mijn LHBTIQ+patiënten zodanig zijn, dat ze zich veilig voelen om thema’s rondom zingeving en spiritualiteit te bespreken? Na deze bijeenkomst kun je door bewustwording en met simpele aanpassingen zingeving voor deze doelgroep verbeteren.
Lees meer over Karin Pool en Flori Sintenie
Lees het blog van Karin: Zingeving: wie ben ik om daar met mijn patiënt over te praten?!

1-3: De dimensie zingeving tijdens het MDO – Jacqueline van Meurs en Carel Veldhoven
Hoe geef je zingeving aandacht tijdens het MDO? En welke rol speelt de geestelijk verzorger voor patiënten en ook voor artsen en verpleegkundigen? We gaan aan de slag aan de hand van casuïstiek en simuleren een MDO. Je leert hoe belangrijk het is voor kwalitatieve en persoonsgerichte zorg om te weten wat een patiënt bezighoudt en echt belangrijk vindt en hoe je dit op een goede manier overdraagt aan collega’s. We laten ook zien hoe jij, vanuit jouw rol, de juiste vragen kunt stellen en zingevingsvragen kunt signaleren en dat geestelijk verzorgers er niet alleen zijn voor de patiënt en de naasten. Ze zijn ook belangrijk als coach voor de zorgprofessionals tijdens het MDO.
Lees meer over Jacqueline van Meurs en Carel Veldhoven

1-4: Aandacht voor zingeving in het verpleeghuis: hoe train je de zorgprofessionals? – Niecky Fruneaux en Nico van der Leer
Hoe kun je als zorgprofessional in het verpleeghuis vertrouwd raken met aandacht geven aan de persoonlijke zingeving van bewoners en hun naasten? Om daarmee aan de slag te gaan is het belangrijk je bewust te zijn van zingeving in je eigen leven. We wisselen ervaringen uit om te ontdekken hoe zingeving in de praktijk ‘werkt’. Niecky en Nico introduceren trainingsvormen en tools om zingeving in beeld te krijgen. Je leert hoe je deze, met jouw collega’s, kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden in het verpleeghuis.
Lees de column van Niecky en Nico: Luisterend er-zijn (van oplos-modus naar de luister-stand)
Lees meer over Niecky Fruneaux en Nico van der Leer

1-5: Geestelijke verzorging van en voor het eerste lijn huisartsenteam: hoe zorg je daarvoor? – Jaap Schuurmans
Aan de hand van casuïstiek onderzoeken we de zorg voor een patiënt met beginnende dementie. Welke fasen onderscheiden we en welke hulpvragen zien we in die fasen, bij patiënten, hun naasten en bij het zorgteam? Welke deskundigheid heeft een zingevingsdeskundige, een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ? Waarin verschillen ze en hoe vullen ze elkaar aan en wat kan een geestelijk verzorger daarbij betekenen als coach voor het zorgteam?
Lees meer over Jaap Schuurmans

Deelsessies middag

2-6: Waarden en woorden: hoe communiceer je makkelijker met patiënten met een Islamitische achtergrond? – Saïda Aoulad Baktit en Onur Kenç
De communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten met een Islamitische achtergrond (en hun familie) verloopt soms stroef. Hoe komt dat? Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van casuïstiek een MDO gesimuleerd. Alle aanwezigen zijn deelnemers aan dit MDO; ze kunnen het woord nemen en ook vragen stellen. Samen evalueren we het gesprek na afloop. We gaan in op cultuurverschillen, zoals de rol van de familie. Ook laten we zien hoe het zorgvuldig gebruik (of vermijden) van bepaalde woorden kan helpen een hechtere band op te bouwen met de patiënt en diens familie.
Lees de column van Saïda en Onur: De beleefdheid om te zwijgen (over geloof, hoop en genezen bij palliatieve zorg voor moslimpatiënten)
Lees meer over Saïda Aoulad Baktit en Onur Kenç

2-7: De A van Aandacht is inclusief, de B van Begeleiding is divers: over toepasbare handvatten vanuit de richtlijn Zingeving en spiritualiteit – Nico van der Leer
We staan deze interactieve sessie stil bij de mogelijkheden en beperkingen van de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit. We oefenen met de praktische handvatten. Je leert het spirituele en existentiële te herkennen in de dagelijkse communicatie met patiënten en naasten met diverse culturele of religieuze achtergronden. Nico biedt je tools om aandacht voor zingeving en spiritualiteit in jouw team multidisciplinair te ontwikkelen.
Lees meer over Nico van der Leer

2-8: Zingevingsgerichte Motiverende Gespreksvoering; praten als er weinig woorden zijn – Aliza Damsma-Bakker
Motiverende gespreksvoering (MG) is een prachtige en evidence based methodiek die in de spreekkamer kan worden ingezet. Vooral bij minder cognitief ingestelde of minder verbaal begaafde doelgroepen is het lastig om zingeving expliciet te maken. In deze deelsessie leer je hoe MG aansluit bij zingevingsgerichte gespreksvoering en hoe MG bij specifieke doelgroepen kan ondersteunen en sturen.
Lees de column van Aliza: Via het fundament, de rest van het huis verkennen (over zingeving als hoeksteen van methodische gespreksvoering)
Lees meer over Aliza Damsma-Bakker

2-9: Moreel beraad: met collega’s in gesprek over morele dilemma’s – Marije Stegenga
Na een interactieve inleiding op ethiek en morele dilemma’s, wordt verbinding gemaakt met de eigen beroepspraktijk: welke dilemma’s kom jij tegen in jouw dagelijkse werk? We zoomen in op morele vraagstukken waarbij culturele en/of religieuze diversiteit een rol spelen. Je leert dilemma’s herkennen en onderscheiden en maakt kennis met een dilemma-methode voor moreel beraad. Onder begeleiding van Marije houden we moreel beraad volgens deze methode, aan de hand van casussen die deelnemers uit de groep zelf aandragen.
Lees meer over Marije Stegenga

2-10: Zingeving in de zorgpraktijk – door Pieter Barnhoorn
In deze interactieve deelsessie gaat Pieter verder door op de thema’s die hij in zijn plenaire lezing aanstipte. Hij bespreekt enkele praktische handvatten die je kunt gebruiken om in gesprek met je patiënt of cliënt zingevingsvragen te signaleren. Ook laat hij zien hoe je deze vragen dan kunt bespreken en begeleiden. Er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over zingeving in de zorgpraktijk.
Lees de column van Pieter Barnhoorn: Ik ben zo bang voor het woord van de mensen (verhalen verdwijnen waar diagnoses verschijnen)
Lees meer over Pieter Barnhoorn
Foto: Rogier Chang bedrijfsfotografie


Locatie Akoesticum Ede

We houden dit symposium in het sfeervolle Akoesticum in Ede. Het Akoesticum ligt naast NS-intercitystation Ede-Wageningen. Kijk voor meer informatie over de locatie, de route en parkeermogelijkheden op de website van het Akoesticum.

Aanmelden en betalen


De kosten voor deelname aan het symposium zijn:
Artsen: € 225
Andere zorgverleners/geestelijk verzorgers: € 125
Studenten: € 65

Accreditatie
Vul op het aanmeldformulier jouw accreditatiegegevens in.
Accreditatie is aangevraagd bij KNMG-GAIA (ABAN), V&VN, V&VN, Verpleegkundig Specialisten, SKGV en NVvPO.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op

.