Spring naar content

Succesvolle videosessie over de ‘Richtlijn Zingeving en spiritualiteit’

29 juni 2022

Sommige tools zijn veel breder inzetbaar dan vooraf gedacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. De richtlijn kan ook buiten de palliatieve fase van veel nut zijn, zo bleek tijdens een druk bezochte videosessie.

De Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ is bedoeld om met name artsen, verpleegkundigen en andere disciplines praktische handvatten te geven voor de aandacht aan zingeving en spiritualiteit bij mensen in de laatste levensfase. Om die richtlijn breder bekend te maken, organiseerde Agora op 22 juni een videosessie met onder anderen sprekers die aan de wieg hebben gestaan van deze richtlijn. De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle mensen (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase, ongeacht hun onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting.

Misverstand ontmaskerd

Ruim zeventig professionals uit de zorg en het sociaal domein namen deel aan de videosessie. Zij kregen praktische handvatten voor het verhogen van de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in hun eigen begeleiding aan mensen in de curatieve, chronische en palliatieve fase. Maar ook zagen ze inspirerende voorbeelden van de beleidsmatige vertaling binnen organisaties.

Het misverstand dat dit een richtlijn voor geestelijk verzorgers zou zijn werd resoluut uit de wereld geholpen. Deze richtlijn is namelijk geautoriseerd door verpleegkundigen en verzorgenden, huisartsen, longartsen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, geestelijk verzorgers, de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en drie patiëntenfederaties. De auteurs en veel professionals in de palliatieve zorg zijn het er ook roerend over eens dat de richtlijn veel breder toepasbaar is dan alleen in de palliatieve fase. Het is daarom des te interessanter hoe de vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein op de richtlijn zouden reageren.

De richtlijn in de praktijk

Het was een vol programma. Prof. dr. Carlo Leget, hoofdauteur van de richtlijn, wist de 73 pagina’s samen te vatten in tien minuten. De associatie met ‘een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp’ speelde door onze hoofden. In breakout rooms deelden vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg vervolgens hun ervaringen met de aandacht voor zingeving en spiritualiteit en de richtlijn. En in nogmaals tien minuten reikte hij tips & tricks aan.

Prof. dr. Yvonne Engels ging de diepte in met haar persoonlijke verhaal over de ervaringen van hoop, zin en betekenis rond de geboorte en het overlijden van haar eerste kind. Na de presentatie van de onderzoeksresultaten van haar onderzoeksgroep ‘Zingeving in de zorg’ verbonden aan het Radboudumc, vertelden drie professionals hoe zij de richtlijn in hun organisatie hadden geïmplementeerd.

Verpleegkundig specialist Gon Uyttewaal vertelde hoe de richtlijn in het Academisch Hospice Demeter volledig is geïntegreerd in het werkproces en het elektronisch patiëntendossier. Geestelijk verzorger Joris de Lange vertelde hoe de richtlijn bij Zorggroep Zuyderland tot een uitgekristalliseerde structuur binnen care én cure heeft geleid, en tot een kwaliteitscyclus met duidelijk rollen voor onder anderen aandachtsvelders en geestelijk verzorgers. Geestelijk verzorger Dirk-Jan Lagerwey ten slotte liet de kern van de scholingsmodule voor spirituele zorg I@Hand zien. De geestelijk verzorgers scholen met deze module artsen en verpleegkundigen in het aandacht hebben voor zingeving en spiritualiteit bij zowel curatieve als palliatieve patiënten.

Tot slot kregen de deelnemers aan de videosessie een digitale goodiebag mee met daarin een keur aan interessante links:


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Luisteren naar wat iemand bezighoudt, waar iemand zich zorgen over maakt of naar uitziet, is een passieve vorm van doen, maar niet niks. Hoe schakel je als zorgverlener van de oplos-modus naar de luister-stand? Niecky Fruneaux en Nico van der Leer zijn er duidelijk over: Zorgen begint met luisteren.
Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.
Longarts Karin Pool vond het als beginnend arts lastig om over zingeving te praten in de spreekkamer. Nu ziet ze zingeving als de meest basale, gegronde dimensie. ‘Het heeft me persoonlijk en in mijn werk verrijkt en ik denk dat veel patiënten zich echt gezien en gehoord voelen.’