Spring naar content

De waarde van verbinding

21 december 2021

Leven in de tijd van een pandemie is lastig en grijpt diep in op ieders leven. Elkaar kunnen ontmoeten is een eerste levensbehoefte. Als dat minder kan, dan merken we dat allemaal direct. Net als velen werkten wij voor Agora afgelopen jaar vooral vanuit huis. Waar het kon, organiseerden we af en toe een live ontmoeting. Dat voelde dan zó goed! Juist op zulke momenten ervaar je de kracht van samen.

Ook online kunnen we gelukkig mooie ontmoetingen organiseren. Zoals we afgelopen jaar volop hebben gezien in de online videosessies en Masterclasses die we vanuit Agora online hebben georganiseerd. Dan blijkt hoe vruchtbaar het is professionals te verbinden in workshops over zorg, sociaal domein en ‘zingeving in de praktijk’. Agora krijgt zo en via andere wegen steeds meer inzicht in wat er nodig is om aan te sluiten bij behoeften en waarden van mensen die het levenseinde onder ogen zien. En wat we voor hen en hun naasten kunnen doen. Agora doet kennis op over de manier waarop professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein zo goed mogelijk gezamenlijk kunnen inspelen op die behoeften.

Verbinding met Movisie en PZNL
Met Movisie gaan we samenwerken om in gemeentelijke proeftuinen kennis te verdiepen en breed te verspreiden. We zijn trots op dit partnerschap. Net zoals we trots zijn op Agora’s lidmaatschap van PZNL, dat afgelopen jaar van kracht is geworden. Op deze manier zijn we nu nog beter in staat om het sociaal domein en het zorgdomein te verbinden vanuit het perspectief van degene die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Op de kennisagenda
Onderzoek naar de waarde van die verbinding voor de kwaliteit van het leven in de palliatieve fase staat nog in de kinderschoenen. Het onlangs gehouden EAPC congres liet zien dat er een internationale beweging gaande is waar Agora bij aansluit. De invloed van de ‘community’, professionals én vrijwilligers, op ‘léven tot het einde’ staat op de kennisagenda. Agora neemt deel, laat zich inspireren en zal met eigen onderzoek het inzicht verdiepen.

Lerende praktijk
In proeftuinen werken we aan een lerende praktijk. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen we kennis, passen deze toe en delen die vervolgens. Want daar gaat het tenslotte om: het in de praktijk brengen van de beste zorg en ondersteuning. Zodat iedere mens met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaar door ouderdom, zo lang mogelijk kan meedoen, gehoord wordt en zich van betekenis voelt. Agora betekent letterlijk ‘marktplaats’ en dat is precies wat we willen zijn: de plek waar iedereen bijeenkomt die de palliatieve benadering een warm hart toedraagt. Van daaruit willen we doorgroeien naar het kenniscentrum, waar de kennis en kunde te vinden zijn om in gezamenlijkheid de praktijk verder te verbeteren.

We gaan ook komend jaar graag samen de uitdagingen die daarbij horen aan met bestaande en nieuwe partners.

Ik wens je namens het team van Agora mooie en gelukkige Kerstdagen en alle goeds voor 2022!


Geen items gevonden

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘De meeste mensen zijn bang voor het woord dementie, maar dat hoeft helemaal niet. Ik vind het niet leuk om het te hebben, maar bang ben ik er niet voor’, aldus Loes tijdens de webinar Sociale Benadering Dementie. En dit is precies de boodschap die de Sociale Benadering Dementie wil uitdragen. Dementie is een ingrijpende ziekte, maar het hoeft niet het leven van deze persoon te bepalen.
Iedereen wordt in zijn of haar leven vroeg of laat geconfronteerd met rouw, maar toch ervaren veel mensen rouw als taboe. Hoe zouden we beter om kunnen gaan met rouw? Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT in Dordrecht reflecteerde op deze vraag in de webinar ‘Op weg naar een rouw-sensitieve samenleving’.
De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.