Spring naar content

De waarde van verbinding

21 december 2021

Leven in de tijd van een pandemie is lastig en grijpt diep in op ieders leven. Elkaar kunnen ontmoeten is een eerste levensbehoefte. Als dat minder kan, dan merken we dat allemaal direct. Net als velen werkten wij voor Agora afgelopen jaar vooral vanuit huis. Waar het kon, organiseerden we af en toe een live ontmoeting. Dat voelde dan zó goed! Juist op zulke momenten ervaar je de kracht van samen.

Ook online kunnen we gelukkig mooie ontmoetingen organiseren. Zoals we afgelopen jaar volop hebben gezien in de online videosessies en Masterclasses die we vanuit Agora online hebben georganiseerd. Dan blijkt hoe vruchtbaar het is professionals te verbinden in workshops over zorg, sociaal domein en ‘zingeving in de praktijk’. Agora krijgt zo en via andere wegen steeds meer inzicht in wat er nodig is om aan te sluiten bij behoeften en waarden van mensen die het levenseinde onder ogen zien. En wat we voor hen en hun naasten kunnen doen. Agora doet kennis op over de manier waarop professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein zo goed mogelijk gezamenlijk kunnen inspelen op die behoeften.

Verbinding met Movisie en PZNL
Met Movisie gaan we samenwerken om in gemeentelijke proeftuinen kennis te verdiepen en breed te verspreiden. We zijn trots op dit partnerschap. Net zoals we trots zijn op Agora’s lidmaatschap van PZNL, dat afgelopen jaar van kracht is geworden. Op deze manier zijn we nu nog beter in staat om het sociaal domein en het zorgdomein te verbinden vanuit het perspectief van degene die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Op de kennisagenda
Onderzoek naar de waarde van die verbinding voor de kwaliteit van het leven in de palliatieve fase staat nog in de kinderschoenen. Het onlangs gehouden EAPC congres liet zien dat er een internationale beweging gaande is waar Agora bij aansluit. De invloed van de ‘community’, professionals én vrijwilligers, op ‘léven tot het einde’ staat op de kennisagenda. Agora neemt deel, laat zich inspireren en zal met eigen onderzoek het inzicht verdiepen.

Lerende praktijk
In proeftuinen werken we aan een lerende praktijk. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen we kennis, passen deze toe en delen die vervolgens. Want daar gaat het tenslotte om: het in de praktijk brengen van de beste zorg en ondersteuning. Zodat iedere mens met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaar door ouderdom, zo lang mogelijk kan meedoen, gehoord wordt en zich van betekenis voelt. Agora betekent letterlijk ‘marktplaats’ en dat is precies wat we willen zijn: de plek waar iedereen bijeenkomt die de palliatieve benadering een warm hart toedraagt. Van daaruit willen we doorgroeien naar het kenniscentrum, waar de kennis en kunde te vinden zijn om in gezamenlijkheid de praktijk verder te verbeteren.

We gaan ook komend jaar graag samen de uitdagingen die daarbij horen aan met bestaande en nieuwe partners.

Ik wens je namens het team van Agora mooie en gelukkige Kerstdagen en alle goeds voor 2022!


Geen items gevonden

Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?