Spring naar content

Agora organiseert nieuwe Mantelzorgmonologen over de laatste levensfase. Iets voor jouw regio?

26 mei 2021

In 2019 inspireerde Agora met vier Mantelzorgmonologen 400 professionals in heel Nederland. De (bestaande) theatervoorstelling werd speciaal voor Agora omgeschreven en kreeg als thema ‘Mantelzorg in de laatste levensfase’. De performance bleek zo actueel en leerzaam dat Agora heeft besloten nog twee van deze voorstellingen aan te bieden, live of online. Lees snel hoe je hiervoor in aanmerking komt.

De Mantelzorgmonologen geven een indringend kijkje in het leven van mantelzorgers. Dat is confronterend. Bijvoorbeeld als het gaat over de jonge voetballer niet wordt opgesteld omdat hij niet altijd kan komen trainen door de zorg voor zijn ernstig gehandicapte broer. Of als het gaat over de vrouw die de zorg voor haar echtgenoot met dementie haast niet meer volhoudt. Maar de voorstelling is regelmatig ook humoristisch. En zit vol van momenten van herkenning.

Wat heb jij nu nodig? 

Herkenbaar is bijvoorbeeld hoe mantelzorgers soms gek worden van alle formulieren, regelingen, wettelijke kaders, hoe ze soms te maken krijgen met onbegrip van de omgeving. Hoe ze geen hulp accepteren totdat het echt niet meer gaat. En hoe ze pas kunnen ontspannen met een echt goede oplossing. En de ruimte die dat dan geeft. Herkenbaarheid is er ook voor de professionals. Zij zien zichzelf terug in de voorstelling en het verschil tussen goedbedoelde adviezen en echte ondersteuning. 

Waarom biedt Agora Mantelzorgmonologen aan?

Mantelzorgmonologen is een voorstelling die raakt en verbindt. Daarom stelt Agora in de tweede helft van 2021 opnieuw 2 voorstellingen kosteloos beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor netwerken palliatieve zorg en organisaties in het sociaal domein en/of gemeenten die gezamenlijk de zorg en ondersteuning in hun regio willen optimaliseren voor mensen thuis, in de palliatieve fase.

Agora is altijd op zoek naar organisaties in de palliatieve zorg en het sociaal domein die lokaal willen samenwerken om mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase beter in beeld te krijgen, te ondersteunen en daarmee hun draagkracht te vergroten. Zodat zij samen met hun ongeneeslijk zieke naaste zo gelukkig mogelijk kunnen leven tot het einde. Wij weten uit ervaring dat de Mantelzorgmonologen meer bewustwording en samenwerking op gang kunnen brengen. Die samenwerking stimuleren, is ons dagelijks werk.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sandrina Sangers ssangers@agora.nl


…..
….

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

In dit Proeftuinboekje probeert Agora antwoord te geven op die vragen. In deze uitgave delen professionals uit de gemeente Oude IJsselstreek, die deelnamen aan dit Proeftuin-project, hun ervaringen.
Aan de hand van een gefilmd portret van Carla (met COPD) onderzochten deelnemers onlangs welke wensen en behoeften zij heeft op de 4 dimensies van de palliatieve benadering (fysiek, psychisch, sociaal, zingeving). Want Carla is méér dan een patiënt met COPD.
Dankzij het overzicht vind je als professional of vrijwilliger in zorg, sociaal domein of zingeving snel een initiatief bij hen in de buurt.