Spring naar content

Agora organiseert nieuwe Mantelzorgmonologen over de laatste levensfase. Iets voor jouw regio?

26 mei 2021

In 2019 inspireerde Agora met vier Mantelzorgmonologen 400 professionals in heel Nederland. De (bestaande) theatervoorstelling werd speciaal voor Agora omgeschreven en kreeg als thema ‘Mantelzorg in de laatste levensfase’. De performance bleek zo actueel en leerzaam dat Agora heeft besloten nog twee van deze voorstellingen aan te bieden, live of online. Lees snel hoe je hiervoor in aanmerking komt.

De Mantelzorgmonologen geven een indringend kijkje in het leven van mantelzorgers. Dat is confronterend. Bijvoorbeeld als het gaat over de jonge voetballer niet wordt opgesteld omdat hij niet altijd kan komen trainen door de zorg voor zijn ernstig gehandicapte broer. Of als het gaat over de vrouw die de zorg voor haar echtgenoot met dementie haast niet meer volhoudt. Maar de voorstelling is regelmatig ook humoristisch. En zit vol van momenten van herkenning.

Wat heb jij nu nodig? 

Herkenbaar is bijvoorbeeld hoe mantelzorgers soms gek worden van alle formulieren, regelingen, wettelijke kaders, hoe ze soms te maken krijgen met onbegrip van de omgeving. Hoe ze geen hulp accepteren totdat het echt niet meer gaat. En hoe ze pas kunnen ontspannen met een echt goede oplossing. En de ruimte die dat dan geeft. Herkenbaarheid is er ook voor de professionals. Zij zien zichzelf terug in de voorstelling en het verschil tussen goedbedoelde adviezen en echte ondersteuning. 

Waarom biedt Agora Mantelzorgmonologen aan?

Mantelzorgmonologen is een voorstelling die raakt en verbindt. Daarom stelt Agora in de tweede helft van 2021 opnieuw 2 voorstellingen kosteloos beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor netwerken palliatieve zorg en organisaties in het sociaal domein en/of gemeenten die gezamenlijk de zorg en ondersteuning in hun regio willen optimaliseren voor mensen thuis, in de palliatieve fase.

Agora is altijd op zoek naar organisaties in de palliatieve zorg en het sociaal domein die lokaal willen samenwerken om mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase beter in beeld te krijgen, te ondersteunen en daarmee hun draagkracht te vergroten. Zodat zij samen met hun ongeneeslijk zieke naaste zo gelukkig mogelijk kunnen leven tot het einde. Wij weten uit ervaring dat de Mantelzorgmonologen meer bewustwording en samenwerking op gang kunnen brengen. Die samenwerking stimuleren, is ons dagelijks werk.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sandrina Sangers ssangers@agora.nl


…..
….

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Agora is projectleider van het project Geestelijke Verzorging Thuis en zet samen met partners de structuur op. Het ministerie heeft onlangs de subsidie verlengd tot 2027. Dit betekent dat er de komende vijf jaar jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar is voor Geestelijke Verzorging Thuis. En dat is goed nieuws.
In 2020 werden we ons door de coronapandemie meer dan ooit bewust van onze kwetsbaarheid. Ziek zijn en sterven, dat kan iedereen overkomen. We blikken terug op een bewogen jaar.
In 2019 inspireerde Agora met vier Mantelzorgmonologen over de laatste levensfase 400 professionals in heel Nederland. We hebben besloten nog twee van deze voorstellingen aan te bieden. Lees snel hoe je hiervoor in aanmerking komt.