Spring naar content

Hoe gaat het nu met Ria…?

10 november 2020

10 november – Dag van de mantelzorg

Vandaag is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Op deze dag vraagt Agora extra aandacht voor mantelzorgers die door de ongeneeslijke ziekte van hun geliefde en het naderende afscheid wat extra ondersteuning nodig hebben. Veel van deze mantelzorgers voelen zich overbelast en hebben behoefte aan iemand om even hun hart te luchten of om tijdelijk de zorg over te nemen. Maar waar of bij wie kunnen ze terecht?

Ria: persona van de mantelzorger

Om het bieden van mantelzorg beter invoelbaar te maken voor professionals heeft Agora samen met een groep mantelzorgers een persona gemaakt in de vorm van Ria. Het verhaal van de persona Ria is representatief voor mantelzorgers. Ria is de vrouw van Wim en zorgt veel voor hem. Wim heeft dementie en woont nog thuis. De dagelijkse zorg valt Ria steeds zwaarder. Haar wereld wordt steeds kleiner en alleen als Wim naar de dagopvang gaat heeft Ria even tijd voor zichzelf of het huishouden.

Ria staat die symbool voor de hele grote groep naasten die de (dagelijkse) zorg verleent voor hun naaste die ongeneeslijk ziek is of kwetsbaar door ouderdom. Alleen al in een gemeente als De Fryske Marren is 14% van de inwoners mantelzorger. Van hen voelt 2/3 zich zwaar belast (VNG-cijfers 2016). Door vergrijzing neemt het totaal aantal mensen dat thuis woont en ondersteuning nodig heeft de komende jaren enorm toe en daarmee de druk op de mantelzorgers. 

Gesprek met een geestelijk verzorger

Om je ervaringen rond het verlenen van mantelzorg bespreekbaar te maken kan, behalve met familie en vrienden, wellicht een gesprek met een geestelijk verzorger uitkomst bieden.

Respijtzorg

Respijtzorg, dat wil zeggen even vrijaf van de zorg omdat iemand anders die overneemt, is bij veel mantelzorgers onbekend. Behalve dat zij zorgen voor, hebben zij ook zorgen om: het naderende verlies en rouw, het leven erna, financiën, wonen, om maar wat te noemen. Niet voor niets wordt de naaste in een adem genoemd met de patiënt in de definitie van de palliatieve benadering. Het grootste deel van de dagelijkse zorg en ondersteuning thuis wordt door mantelzorgers geboden. Vaak dreigt overbelasting, bv als de mantelzorger de enige is. In de praktijk hebben palliatieve zorgverleners weinig tijd voor mantelzorgers en gaat alle aandacht uit naar hun patiënt.

Dat bleek ook toen we vorig jaar 4 keer de interactieve voorstelling Mantelzorgmonologen op de planken brachten, waar mensen uit de palliatieve zorg en het sociaal domein samen naar levensverhalen van mantelzorgers keken. Hun conclusie was toen; hoe kunnen wij het beter doen door bv meer oog voor mantelzorgers te hebben en samen te werken?

Speciaal voor mantelzorgers zoals Ria die zorgen voor iemand in de laatste fase van hun leven bieden geschoolde vrijwilligers van de VPTZ ondersteuning. Meer dan 200 organisaties verspreid in het land helpen door de mantelzorger een tijdje te ontlasten of een nachtje te laten doorslapen. Een mooi initiatief vonden we in Nijmegen. TOLL is een samenwerkingsverband van VPTZ en het hospice en biedt ondersteuning thuis. Want, zoals de huisarts zei, ‘Er is niemand die beter kan zorgen dan een mantelzorger. Maar je kunt het niet alleen.’

Lees ook

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74