Spring naar content

Landelijke website geestelijke verzorging

2 maart 2020

Wanneer, waar en hoe kun je een beroep doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger? De website geestelijkeverzorging.nl geeft hier antwoord op. 

Alle informatie bij elkaar

De website vormt hét startpunt voor geestelijke verzorging in Nederland voor zowel burgers als professionals. De website maakt ook het onderscheid tussen geestelijke verzorging en de geestelijk verzorger helder. 

 • Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Omgaan met levensvragen doet ieder mens. Het gaat om alledaagse vragen: wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar “doet iemand het voor”? En het gaat ook om de grote bestaansvragen van het leven: wie ben ik, wat is het goede? Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Geestelijke verzorging dat biedt iedereen. Het gaat bijvoorbeeld om de ander het gevoel geven dat die ertoe doet, aandachtig luisteren naar een ander, samen stil staan bij iets belangrijks en een goed gesprek voeren over levensvragen.
 • Geestelijk verzorgers maken van deze ondersteuning hun beroep. Je eigen levensvisie speelt daarbij een rol, die kan religieus zijn, maar dat hoeft niet.

Voor professionals

Geestelijke verzorgers vinden op de website veel informatie vinden die hen kan ondersteunen in hun werk, zoals:

 • Algemene informatie over levensvragen en geestelijke verzorging
 • Kwaliteitsstandaard levensvragen
 • Het aanbod van een geestelijk verzorger
 • Doorverwijzen
 • Overleg met geestelijk verzorgers

Voor bestuurders en beleidsmakers

Ook beleidsmakers vinden op de website informatie die hen kan ondersteunen om geestelijke verzorging in te zetten, zoals:

 • Algemene informatie over levensvragen en geestelijke verzorging
 • Geestelijke verzorging in de organisatie
 • Beroepsstandaard en kwaliteitsborging
 • Wetgeving
 • Actuele informatie over geestelijke verzorging

Subsidieregeling geestelijke verzorging thuis

Door de subsidieregeling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie is er landelijk meer aandacht ontstaan voor geestelijke verzorging. Dit roept bij burgers en professionals veel vragen op over wat geestelijke verzorging is. Stichting Deo Volente heeft daarom deze website geïnitieerd in samenwerking met Agora, Reliëf, SKGV, Stichting Even Anders, VGVZ en Vilans.

Birgitte Birnie
bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93