Spring naar content

Graphic Novel: mantelzorg in laatste levensfase

21 maart 2020

Het leven van mantelzorgers die zorgen voor dierbaren in de palliatieve fase blijft vaak onzichtbaar. De graphic novel (beeldverhaal) ‘Naasten’ brengt hier verandering in en maakt je bewust van wat mantelzorg inhoudt.

Boek Naasten

De vrouw van Geert krijgt te horen dat haar kanker niet meer te genezen is. De vader van Eva is al lange tijd ernstig ziek en takelt steeds verder af. Geert en Eva verzorgen hun geliefden en staan hen bij tot het eind. Langzaam zien ze hoe de dood steeds dichterbij komt en raken ze meer en meer in de greep van de zorg. Ze belanden in dezelfde situatie, maar hebben ieder hun eigen verhaal.

Aandacht voor de mantelzorger

Hun verhalen zijn verbeeld in de graphic novel ‘Naasten’. Een graphic novel is een strip die een serieus verhaal in woord en beeld vertelt. ‘Naasten’ maakt mantelzorg in de laatste levensfase zichtbaar. In die laatste fase ligt de focus vaak op degene die ongeneeslijk ziek is, terwijl deze fase ook voor de naaste familie en vrienden veel impact heeft. Voor die impact is doorgaans minder aandacht.

Fragment boek Naasten 1

Onderzoek en kunst gecombineerd

De novel is een het resultaat van een samenwerking tussen het RadboudUMC Nijmegen en ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle, en combineert onderzoek en kunst. Onderzoekers Maaike Haan, Jelle van Gurp en Gert Olthuis en tekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen ontwikkelden de graphic novel.

Fragment boek Naasten 2

Mantelzorg bespreekbaar maken

De verhalen van Geert en Eva geven een idee van hoe het kan zijn om te zorgen voor iemand in de laatste levensfase. Hoe ingewikkeld en confronterend, hoeveel druk het kan geven om voor de laatste keer het goede te doen voor de andere – maar ook hoe liefdevol, mooi en dankbaar dit zorgen kan zijn. De verhalen zijn goed bruikbaar voor onderwijs, maar kunnen ook worden ingezet bij ondersteuning of nazorg aan naasten. ‘Naasten’ nodigt je uit om na te denken over mantelzorg en er met anderen over door te praten. Want wat zie jij voor je als je denkt aan zorg voor of van je dierbare(n). Heb je ideeën over wat van je verwacht wordt of wat je belangrijk vindt?

Laat je inspireren en bekijk de preview.

‘Naasten’ kun je aanschaffen bij de reguliere boekhandel en online: bestel de novel.

Niek-Melanie-graphic-novel-Naasten
De tekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen
Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74