Agora - Leven tot het einde

Agora staat voor 'léven tot het einde' passend bij de eigen levenssfeer en richt zich op de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap.

Door middel van 3 programmalijnen:

Wat is onze drijfveer?
Agora wil recht doen aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten in de lokale gemeenschap. De mens en zijn leefwereld vormen het vertrekpunt van ons werk en de basis van een mensgerichte (palliatieve) benadering in zorg en sociaal domein. Daaronder verstaan wij:

 • Zie de mens die voor je staat, niet alleen de patiënt. De mens is meer dan zijn ziekte.
 • Ga uit van de eigenheid van ieder mens en maak daar verbinding mee, bouw een relatie op. Vul niet in voor de ander, maar vraag: Wat is belangrijk en van waarde voor jou om te kunnen leven tot het einde? Hoe kan ik voor jou van betekenis zijn? 
 • Ga uit van de leefwereld van mensen, niet alleen van de zorg en behandeling die iemand nodig heeft. Het leven van mensen bestaat uit veel meer dan alleen zorg en behandeling. Heb ook aandacht voor hun psychosociale en spirituele behoeften en problematiek. Overzie het geheel en bied van daaruit multidimensionale ondersteuning en zorg die aansluiten op wat iemand van waarde vindt voor een goede kwaliteit van leven tot het einde.

Welke resultaten willen we bereiken?

 • Mensen zijn zich meer bewust van de eindigheid van hun leven en hoe zij kunnen en willen leven tot het einde.
 • Palliatieve zorg en een mensgerichte benadering zijn vanzelfsprekend onderdeel van goede ondersteuning en zorg in de laatste levensfase in zorg en sociaal domein.
 • Wetgeving en financiering rond zorg en ondersteuning in de laatste levensfase sluiten aan op de leefwereld van mensen en wat zij nodig hebben om te kunnen leven tot het einde.
 • Betrokkenen bij ondersteuning en zorg van mensen in de laatste levensfase benaderen hun bewoners, cliënten, inwoners en hun naasten als mens en dragen de mensgerichte benadering uit.

Wat doen we om beoogde resultaten te behalen?

 • Samen met partners van de coalitie Van Betekenis tot het Einde stimuleren we mensen tijdig na te denken en te praten over de laatste fase van hun leven met dierbaren en naasten. Agora heeft de methode 'Schrijf een brief' ontwikkeld als hulpmiddel voor mensen om met naasten te delen wat zij van waarde vinden en nodig hebben om te kunnen leven tot het einde. Alle hulpmiddelen en tools van de coalitie Van Betekenis tot het Einde vind je op www.ikwilmetjepraten.nu
 • We verbinden partijen uit het brede veld van zorg en sociaal domein en stimuleren ze om palliatieve zorg, leven tot het einde en de mensgerichte benadering op de agenda te zetten. Met gemeenten en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking zetten we hierin al stappen. De eerste verbindingen zijn gelegd in de ouderenzorg.
 • We dragen bij aan het agenderen en uitwisselen van ervaringen, inzichten en ideeën die de kwaliteit van het leven tot het einde van mensen positief kunnen beïnvloeden. Onder andere in verschillende (Agora) werkgroepen, de kerngroep palliatieve zorg, de stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg en in besprekingen met VWS. 
 • We delen ervaringsverhalen op onze website en social media om inzicht te geven in wat mensen belangrijk vinden in de laatste fase van hun leven, wat kwaliteit van leven tot het einde inhoudt voor mensen en hoe betrokkenen van betekenis kunnen zijn. We geven aandacht aan de spirituele en sociale dimensie van palliatieve zorg en hoe dit in de praktijk vorm krijgt.

Lees meer over de voortgang van de Agora activiteiten op de button Agora nieuws