Spring naar content

Wat deed Agora op de WMO bijscholingsdag?

13 maart 2020

Agora stond 5 maart met haar stand op De Nationale Bijscholingsdag voor Wmo-consulenten en Jeugdprofessionals in Utrecht. We delen de opvallendste inzichten en reacties.

WMO bijscholingsdag

Mensen in hun laatste levensfase krijgen misschien 5% van de tijd zorg. De andere 95% van de tijd leven ze gewoon hun leven met bijvoorbeeld vragen over financiën en huisvesting. Met de palliatieve benadering die Agora ondersteunt, kunnen deze mensen beter léven tot het einde. “Dat is een zwaar onderwerp” zegt de buurman standhouder. De reacties van bezoekers op de stand zijn heel gevarieerd. Sommigen lopen zelfverzekerd op de stand af: “Ik heb een casus die ik graag wil voorleggen, kan dat?”. Anderen hebben specifieke vragen zoals “Wie neemt er meestal de regie, is dat de huisarts?” of “Hoe zit dat met al die verschillende wetten?”.

Infographics

De nieuwe infographics over de palliatieve benadering gaan als zoete broodjes over de toonbank en zijn een goede opening voor een gesprek. Ook voor de verloting van vijf boeken van ‘Naasten’ is veel animo. Het is een prachtige graphic novel (beeldverhaal) over wat het voor mensen betekent om te zorgen voor iemand die ernstig ziek is. Veel consulenten vertellen dat zij in hun dagelijkse praktijk regelmatig in contact staan met mantelzorgers.

Deelneemster: “Ik ben zelf 10 jaar mantelzorger geweest. Het was een hele waardevolle tijd die ik zo weer over zou doen, maar dat het zo lang zou duren, had ik nooit ingeschat. Ik vind het heel goed dat jullie hier staan, het onderwerp raakt mij in mijn hart”.

Sociale kaart in beeld

In de middag geeft Agora de workshop ’Palliatief, maar nog lang niet terminaal’. De deelnemers krijgen inzicht in het verschil tussen de begrippen terminaal en palliatief en de vier dimensies van palliatieve ondersteuning. Aan de hand van een sociale kaart is inzichtelijk gemaakt met wie je kan samenwerken. Ook de manier waarop je tijd en aandacht kunt vrij maken voor zingeving en geestelijke verzorging is aan de orde geweest.

Het verhaal van Carla met COPD

Tot slot krijgen de deelnemers de primeur van onze nieuwste video over Carla met COPD. Uit de interactieve werkvorm komen prachtige vragen voor Carla tevoorschijn: “Hoe kan Carla haar energie het beste verdelen over de dag?”, “Wie kan Carla bellen als zij angstig is ’s nachts?”, “Wat moet Carla regelen voor zij sterft?” en “Wat heb ik nog te bieden?”. Ook zijn er vragen voor de zoon van Carla: “Wat doet het jou dat je bij je zieke moeder woont?” “Hoe houd je dit vol en wat heb je hiervoor nodig?”. Op de vraag of ze de laatste levensfase met Carla zouden bespreken, werd wisselend geantwoord. “Natuurlijk” zei een consulent, “alleen wanneer Carla het aan zou geven of misschien zou ik het hebben over de regeldingen die haar te wachten staan”. Het verhaal van Carla is voor veel deelnemers een herkenbaar verhaal uit de praktijk.

Wil je meer weten over zingeving en geestelijke verzorging? Kom dan naar onze werkconferentie Zingeving in de buurt: wat kan ik doen?