Spring naar content

Vereniging Palliatieve Zorg NL van start met nieuwe voorzitter

15 februari 2024

In een belangrijke stap vooruit heeft Coöperatie PZNL zich getransformeerd naar Vereniging PZNL. Deze stap markeert de inzet van Vereniging PZNL om versnippering in de palliatieve zorg te verminderen door een sterk, samenwerkings- en innovatie gericht netwerk te vormen. Hiermee streeft de Vereniging ernaar de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren door in dit veld betrokken organisaties samen te brengen en ontwikkelingen onderling af te stemmen.

Met trots introduceert Vereniging PZNL prof. Peter van der Voort als de nieuwe bestuurder. Van der Voort heeft een rijke achtergrond in de gezondheidszorg. Voorheen werkte hij als intensivist, afdelingshoofd IC UMCG en senator en nu hoogleraar Health Care bij Tilburg University en TIAS School voor business & society. Hij zal leidinggeven aan de missie van Vereniging PZNL om eenheid en samenwerking binnen de palliatieve zorgsector te bevorderen.

‘Mijn jarenlange werk in de zorg heeft me laten inzien dat het waardig omgaan met ongeneeslijke ziekte en sterven voor mensen minstens zo belangrijk is als de medisch inhoudelijke, op herstel gerichte behandeling die daaraan vaak vooraf is gegaan. Er ligt voor de Vereniging nog veel werk om dat in Nederland goed binnen het Integraal Zorg Akkoord te organiseren.’

De Vereniging kan hiervoor doorbouwen op de waardevolle basis gelegd door Saskia Teunissen, zij blijft voorzitter van de stuurgroep NPPZ II. Tevens veel dank aan Marijke van Daelen voor haar gewaardeerde tijdelijke voorzitterschap.

Vereniging PZNL verwelkomt ook het nieuwste lid, Vereniging leven met dood, die ondersteuning biedt aan mensen die met verlies en rouw te maken krijgen. Met een historie van meer dan honderd jaar brengt Vereniging leven met dood veel kennis en expertise mee die van toegevoegde waarde is voor Vereniging PZNL en de palliatieve zorg in Nederland.

Tijdens de eerste werkconferentie van Vereniging PZNL op 8 februari hebben de leden plannen gemaakt voor 2024 en daarna, waarbij de focus ligt op samenwerking, integratie en innovatie in palliatieve zorg.

Toekomstvisie en contactmogelijkheden
Ieder vanuit de eigen rol, zoals door de minister aangegeven, werkt Vereniging PZNL met Stichting Palliatieve Zorg Nederland en de stuurgroep van Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II) aan ontwikkeling van de palliatieve zorg. Vereniging PZNL nodigt alle palliatieve zorgorganisaties uit om deel te nemen aan het netwerk van de Vereniging en bij te dragen aan deze belangrijke missie. Voor meer informatie, samenwerkingsverzoeken of deelname, neem contact op met de bestuurssecretaris Jochem Herst via j.herst@pznl.nl of stuur een direct bericht op LinkedIn via @Vereniging PZNL

Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?