Spring naar content

Samenwerken in de palliatieve benadering: wat werkt?

19 mei 2020

Mensen in de palliatieve fase van hun leven, hebben vragen die niet perse in één hokje van zorg óf welzijn passen. Dat maakt goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in het sociaal domein en de (palliatieve) zorg erg belangrijk voor deze groep.

De missie van Agora is deze lokale samenwerking te ondersteunen, door op te halen ‘wat werkt’ in andere voorbeelden van samenwerking en deze elementen te toetsen in onze proeftuinen. Wij interviewden intussen verschillende goede voorbeelden in het land. In een artikel delen we wat de praktijk zélf zegt over samenwerking en welke rode draad wij daarin zien.

Janny Bakker, voorzitter raad van bestuur Movisie: “Uitvoerende professionals kunnen vaak prima inschatten wat voor de ander werkelijk van betekenis is. Wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, cliëntondersteuners hebben een intrinsieke motivatie om te doen wat van betekenis is.”

Lees het complete artikel in onze Kennisbank