Spring naar content

Onderzoek Agora: Zingeving is een integraal onderdeel van sociaal werk, maar er zijn kansen voor verbetering

12 november 2020

“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit onderzoek.

‘Breng het hele aanbod van zingevingsondersteuning dicht bij mensen thuis in beeld.’ Die opdracht kreeg Agora van het ministerie van VWS. Dit overzicht is nodig zodat professionals en vrijwilligers nog beter kunnen inspelen op de zingevingsbehoeftes van mensen. De sociaal werker is een van die zingevingsondersteuners. Sterker nog, zingeving staat zelfs in hun beroepsprofielen. Maar bieden ze die hulp ook? En zo ja, waar hebben ze behoefte aan?

Dit was de kern van Agora’s onderzoek ‘Sociaal werkers & Zingeving’, dat we samen met Sociaal Werk Nederland en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk uitvoerden. Aan de enquête deden 165 sociaal werkers mee uit zorg en welzijn.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek in de Kennisbank.