Spring naar content

Onderwijs(materiaal) palliatieve zorg vanaf nu op Palliaweb

26 mei 2021

Ben je zorgprofessional en wil je je competenties op het gebied van palliatieve zorg vergroten? Of ben je opleider of docent palliatieve zorg en wil je je onderwijs vernieuwen? Alles over onderwijs in palliatieve zorg is nu te vinden op één onderwijsplatform op Palliaweb.

Waarom is goed onderwijs over palliatieve zorg zo belangrijk?

In zorgopleidingen ligt de focus nog te vaak op genezen. Er is onvoldoende aandacht voor palliatieve zorg. Onderwijs gewijd aan kwaliteit van leven is de weg naar passende palliatieve zorg.

Waarom is dit nieuwe onderwijsplatform zo waardevol?

Dit is een belangrijke stap in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener en daarmee uiteindelijk betere zorg voor de patiënt. Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren.

Wat biedt het Onderwijsplatform mij als (toekomstig) zorgverlener?

Je vindt hier een compleet aanbod van bij- en nascholing over palliatieve zorg. Je kunt de informatie sorteren op soort onderwijs, doelstelling of locatie. Zo vind je het onderwijs dat bij jou past.

Wat biedt het Onderwijsplatform mij als docent?

Je vindt in de toolbox een compleet overzicht van praktisch onderwijsmateriaal waarmee je je onderwijs zo goed mogelijk kunt inrichten.  

Welke partners zorgden voor de totstandkoming van het onderwijsplatform Palliaweb?

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) werkte samen met Palliaweb aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Het is een digitaal platform voor en door professionals in de palliatieve zorg, dat voorziet in bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bron. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt het kompas. Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders in onderwijs over palliatieve zorg. Vanuit de overtuiging dat optimalisatie van palliatieve zorg start met goed onderwijs. Het nieuwe platform is een belangrijk onderdeel van het programma.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

Sociaal werkers zijn in hun element als ze praktische oplossingen kunnen bieden. Maar praktische problemen gaan vaak hand in hand met zingevingsvraagstukken. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg in het sociaal domein’.
Mensen die in de zoektocht naar zingeving vastlopen, gaan met hun klachten steeds vaker naar de huisartsenpraktijk. Hoe herken je zingevingsvragen als huisarts of praktijkondersteuner (POH)? En hoe kun je je patiënt helpen? Daarover ging de masterclass ‘Zingevingszorg bij huisarts en POH’.
De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.