Spring naar content

Onderwijs(materiaal) palliatieve zorg vanaf nu op Palliaweb

26 mei 2021

Ben je zorgprofessional en wil je je competenties op het gebied van palliatieve zorg vergroten? Of ben je opleider of docent palliatieve zorg en wil je je onderwijs vernieuwen? Alles over onderwijs in palliatieve zorg is nu te vinden op één onderwijsplatform op Palliaweb.

Waarom is goed onderwijs over palliatieve zorg zo belangrijk?

In zorgopleidingen ligt de focus nog te vaak op genezen. Er is onvoldoende aandacht voor palliatieve zorg. Onderwijs gewijd aan kwaliteit van leven is de weg naar passende palliatieve zorg.

Waarom is dit nieuwe onderwijsplatform zo waardevol?

Dit is een belangrijke stap in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener en daarmee uiteindelijk betere zorg voor de patiënt. Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren.

Wat biedt het Onderwijsplatform mij als (toekomstig) zorgverlener?

Je vindt hier een compleet aanbod van bij- en nascholing over palliatieve zorg. Je kunt de informatie sorteren op soort onderwijs, doelstelling of locatie. Zo vind je het onderwijs dat bij jou past.

Wat biedt het Onderwijsplatform mij als docent?

Je vindt in de toolbox een compleet overzicht van praktisch onderwijsmateriaal waarmee je je onderwijs zo goed mogelijk kunt inrichten.  

Welke partners zorgden voor de totstandkoming van het onderwijsplatform Palliaweb?

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) werkte samen met Palliaweb aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Het is een digitaal platform voor en door professionals in de palliatieve zorg, dat voorziet in bruikbare en actuele informatie uit betrouwbare bron. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt het kompas. Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders in onderwijs over palliatieve zorg. Vanuit de overtuiging dat optimalisatie van palliatieve zorg start met goed onderwijs. Het nieuwe platform is een belangrijk onderdeel van het programma.


Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?